NYHETER

Nelfos Årskonferanse

Dato:
7 November - 7 November, 2017
Plats:
Hotel Bristol, Oslo

Tema er hvordan den digitale utviklingen vil påvirke elektrobransjen. Hvilke konsekvenser får dette for deg som leverandør og for dine kunder?  Hvordan forholder vi oss til økt digitalisering? Har bransjen den riktige kompetansen for å møte fremtiden?

Les mer her

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga