NYHETER

Elektrifisering av landtransport

Dato:
29 August - 29 August, 2019
Plats:
Thon Hotel Opera, Oslo

Energi Norge : Elektrifisering av landtransport –  politiske mål og virkemidler

Reduksjon av utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. Elektrifiseringen av transport skjer raskt på flere ulike områder, men tilgang på infrastruktur er viktig for videre vekst. Hvilke barrierer eksisterer for videre utvikling og hvilke løsninger er det mulig å realisere på tvers av aktørene?

Les mer og meld deg på her

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden