Økt driftssikkerhet

ELINSTALLASJON Effektbryteren Masterpact MTZ fra Schneider Electric har fått nye vern for økt driftssikkerhet og selektivitet i komplekse applikasjoner.
tirsdag 9 juni 2020

Det retningsbestemte ANSI 67-vernet skal sikre selektivitet i anlegg med flere matekilder i parallell, overlastvernet ANSI 51-IDMTL skal blant annet sikre selektivitet mot oppstrømssikringer for mellomspenning og beskyttelse av spesiell last, mens over/-underfrekvensvernet ANSI 81 beskytter generatorapplikasjoner, lastfordeling og omkoblersystemer.

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elektroimportøren
ANNONSE
Easycalc