App-overvåking av effektbrytere

TELE- OG DATAKOMMUNIKASJON ABB har utviklet appen EPiC for konfigurering og overvåking av effektbrytere. Den er en videreutvikling av Ekip Connect.
mandag 1 juni 2020

EPiC konfigurerer og leser av brytere uten å gå inn i menyen. Den gir tilgang til oppsett for standard beskyttelsesfunksjoner, overvåker status på bryterne, leser av spenning, strøm og effekt for enheter med målemulighet, logger de inntil 200 siste hendelser med tidsstempel, lagrer innstillingene på bryteren og kopierer innstillinger fra en bryter til en annen.

Appen, som er også kompatibel med de nye touchvernene i Tmax XT- og Emax 2-serien, er tilgjengelig for Android og iOS.

Ajax Led
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Easycalc