NYHETER

”Blålysvegen”

NYHETER Arkitektonisk lyssetting av Bøkfjordbrua, Trifontunnelen og andre vegelementer skal gi ekstra kjøreopplevelser langs nye E105, som er den eneste vegen som går mellom Norge og Russland.
mandag 5 mars 2018
Blått lys. Nye E105, som går mellom
Norge og Russland, er belyst med
punktopplevelser i blått. 
Foto: Statens vegvesen

Lyset skal også bidra til å skjerpe oppmerk­somheten og skape trygghetsfølelse.

Landskapsarkitekt Erik Axel Haagensen i Statens vegvesen forklarer at punktopplevelsene langs vegen har blått lys som et bærende element.

- På utvalgte steder er det etablert punktopplevelser i form av ”lysskulpturer” eller lyssatte elementer. Blått lys passer godt for det kjølige vinterlandskapet. Dessuten kan det skape mystikk og overraskelser. Vi bruker også en lavvo i rundkjøringen ved Bjørkheim til å synliggjøre et regionalt fellestrekk (Nordkalotten/Barentsregionen) og felles historie. Samhørighet med naturen er symbolisert med lyssetting av landskapselementer.

- Helheten på E105 er synliggjort av et blått lys gjennom et potpurri av lyssettinger satt sammen av en blå bru, en blå korridor i tunnelen, en blå fjellskjæring, et blått rom i ”lavvoen” i rundkjøringen på Hesseng og en blå tunnel i undergangen for skiløperne. Senere kan det bli aktuelt med et symbolsk fyrtårn/grensevakttårn ved Storskog.

Stor oppgradering
Lyssettingen er en del av arbeidet med å oppgradere og legge om E105 mellom Hesseng og Storskog i Sør-Varanger. Prosjektet er en del av en felles oppgradering av hele vegen mellom Kirkenes og Murmansk.

Sentrale elementer i lyssettingen er den 690 meter lange Trifontunnelen og den nye Bøkfjordbrua på 284 meter.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19