NYHETER

Åpner Europas største ­landstrømanlegg

NYHETER - I september blir cruiseskipet Regal Princess koblet til landstrøm i Kristiansand havn, forteller Mathias Bernander, kommunikasjons- og samfunnskontakt i Kristiansand havn.
mandag 27 august 2018
LANDSTRØM. Regal Princess blir det
første cruiseskipet som blir koblet til
landstrømanlegget i Kristiansand. 
Foto: Kristiansand havn

Skipet får dermed hovedrollen i den offisielle åpningen av det nybygde, modulbaserte landstrømanlegget i havnen til 34 millioner kroner.

Bernander var blant innlederne på seminaret Nelfo, Elektroforeningen (EFO) og Bellona gjennomførte om infrastruktur for maritim sektor på Arendalsuka.

- Landstrømsystemet, som er ­integrert i åtte 20-fots containere, er bygget etter den internasjonale høyspentstandarden IEC80005-1. Anlegget er dimensjonert for inntil 16 MVA. Det kan forsyne de største cruiseskipene med riktig ­spenning og frekvens, og nok strøm til å slå av ­motorene på skipet. Det er unikt i Europa.

Det er danske PowerCon som har levert anlegget, som er delfinansiert gjennom EU-programmet Horizon 2020 SME. Ifølge et EU-vedtak skal de største havnene tilby landstrøm fra 2025. Landstrøm er en del av EUs strategi for klimatiltak.

Forsterket forsyning
Trond Arild ­Reiersølmoen, avdelingsleder ­nettstrategi i Agder Energi Nett, forteller at tilkoblingen med Regal Princess er en del av forsknings­prosjektet.

- Anlegget gir inntil 8 MVA. Løsningen har mulighet for utkobling av anlegget på kommando fra nettselskapet (tariff for fleksibelt forbruk), og utkobling av deler av eksisterende forbruk på havnen i perioden det nye landstrømanlegget blir brukt. Grunnen til dette er at nettkapasiteten i området er begrenset, selv med forsterkningene som er gjort.

- For ordinær drift av anlegget må nettet i området forsterkes. Det krever blant annet en ny kraftkabel gjennom deler av Kristiansand sentrum. Det kan tidligst skje i 2019. Det er ikke bestemt om dette blir gjort.

Cruiseskip er satsingsområde
Bernander opplyste at Kristiansand havn startet arbeidet med ­tilrettelegging for landstrøm i 2009. I 2014 ble Colorline-skipet Superspeed det første fartøyet som koblet seg til høyspent landstrøm i havnen. Senere er to lavspente anlegg til offshoreflåten etablert med støtte fra Enova.

- Cruisemarkedet er et prioritert satsingsområde for oss. I år vil 53 cruise­skip besøke Kristiansand. Neste år kommer 56 skip, samtidig som vi arbeider for å få enda flere til å komme.

Fortsatt Enova-støtte
Samtidig som antall landstrømanlegg i Norge er i vekst, viderefører Enova sin støtteordning for slike prosjekter. I den første landstrømkonkurransen i år har Enova innvilget drøyt 51 millioner kroner til 11 offentlige og privat eide havner. Trondheim havn IKS får drøyt 23 millioner, fordelt på prosjekter i Orkanger, hurtigrutekai i Trondheim og Pir II i Trondheim. Resten er fordelt på anlegg fra Arendal i sør til Tromsø i nord.

Samme dag som resultatet av årets første konkurranse ble kjent, kunngjorde Enova en ny landstrømkonkurranse. Det er den sjette på tre år. Kriteriene er uendret fra forrige runde. Samtidig varsler Enova at dagens støtteordning skal evalueres. De planlegger også en ny utlysningsrunde i januar 2019, med søknadsfrist i mars 2019.

Ønsker rask elektrifisering av kysten
Nelfo, Elektroforeningen og Bellona vil ha fart på elektrifiseringen av maritim sektor. På Arendalsuka lanserte de ti bud for ­elektrifisering av norskekysten, der målsettingen er en utslippsfri kyst i 2040.

De tre organisasjonene mener havnene må få en definert rolle som forsyningspunkt for fornybar energi. Det må bygges ut en kystgrid som sørger for at kysten blir oppgradert med nok kapasitet. De ønsker også en nasjonal plan for infrastruktur.

For å øke utviklingstempoet foreslår samarbeidspartnerne insentiver som eksempelvis redusert havneavgift, fritak for elavgift og en tidsbegrenset subsidiering av landstrøm og ladestrøm. Samtidig vil de avvikle alle støtteordninger for bruk av fossil energi, og gradvis øke avgiftene på bruk av fossil energi.

For å nå de politisk vedtatte målene for utslippskutt, mener samarbeidspartnerne at følgende må innfris:

- Strategi for landstrøm og ladestrøm klar i andre kvartal 2019

- Landstrøm og ladestrøm til kystrutehavnene klar innen 2021

- Landstrøm til cruisehavnene må stå klar innen 2025

- Utbygging av landstrøm og ladestrøm til private og offentlige havner fullført innen 2030.

kampanjeZenit
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19