NYHETER

Åpnet vindkraftverk

NYHETER Asko har tatt i bruk vindkraftverket sitt i Rogaland. Anlegget består av fem turbiner på henholdsvis Tindafjellet og Skurvenuten, to fjelltopper i nærheten av Asko Rogaland sitt distribusjonslager i Gjesdal kommune.
onsdag 2 mai 2018
Asko har åpnet vindkraftverk i Rogaland

Turbinene på Tindafjellet er i drift, mens turbinene på Skurvenuten blir satt i drift senere i år. Vindkraftverket skal årlig produsere 60 GWh.

Ved å satse på vindkraft er Asko i ferd med å realisere miljøambisjonen om blant annet å bli netto selvforsynt med fornybar energi innen 2020. Vindkraftverket dekker to tredjedeler av Asko sitt behov for ren energi på landsbasis. Det resterende energibehovet dekkes gjennom nærmere 100 000 m2 solceller på selskapet sine lagerbygg over hele landet.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19