NYHETER

Økende klimapessimisme

NYHETER En spørreundersøkelse gjennomført for Enova viser at kun en av fire nordmenn tror det er mulig å nå klimamålene.
torsdag 21 mars 2019
1 av fire nordmenn tror det er mulig å
nå klimamålene

Frem til 2050 skal Norge redusere klimagassutslippene med inntil 95 prosent i forhold til 1990. Mer enn halvparten av befolkningen støtter klimamålsettingen.

Undersøkelsen viser at folk som støtter klimamålsettingen, mener at løsningene ligger i mer gjenbruk, teknologiutvikling, mer fornybar energi og sterkere restriksjoner på bilbruk i byene. I denne gruppen er 79 prosent enig i at det innføres restriksjoner på bilkjøring i byene.

Å velge tjenester med lavt klimaavtrykk, gjøre noe med energiforbruket i hjemmet, redusere personlig forbruk, sykle eller gå, reise mer kollektivt eller velge en nullutslippsbil er endringer folk er villige til å gjøre for å redusere klimautslippene.

Å flytte på seg eller bruke bildelingstjenester sitter lengre inne. Selv om nordmenn er forberedt på at varer og tjenester med lavt klimaavtrykk vil kunne koste mer, er de mindre villig til å akseptere lavere kvalitet.

De som ikke støtter målsettingen er i mindre grad enig i tiltak som har konsekvenser for dem selv. Det er viljen til å bruke mer kollektivtransport og velge bildelingsløsninger i stedet for egen bil som i størst grad danner skillet mellom de to gruppene. De som ikke støtter målsettingen synes i større grad enn før å kunne støtte energieffektivisering og produksjon av mer fornybar energi.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden