Øker kvinneandelen

NYHETER Med oppkjøpet av Maintpartner blir industri den største divisjonen i Caverion-konsernet, som i fjor fikk en omsetning på knapt 21,7 milliarder kroner. Elina Engman, som skal lede divisjonen med 3100 ansatte, blir den første kvinnelige divisjonsdirektøren i konsernledelsen.
tirsdag 24 mars 2020
FLERE KVINNER. Caverion har en klar målsetting om å øke kvinneandelen.
Elektrolærlingene Amanda Nedberg og Benedicte Jesting er to av dem  
Foto: Kjetil Rimehaug, Caverion 

- Caverion er en forkjemper for likestilling og mangfold i byggebransjen. Da må vi også praktisere det samme på toppnivå. Med Engman er tre av 14 medlemmer i ledergruppen i konsernet kvinner, sier divisjonsdirektør Knut Gaaserud i Caverion Norge. 

HR-direktør Anne Sødem er eneste kvinne i ledergruppen i Norge. Hun forteller at 11,8 prosent av lederne i Caverion Norge er kvinner. 

- De siste årene har vi hatt stor oppmerksomhet på å øke kvinneandelen blant fagarbeidere, lærlinger og ledere. Nå er fem prosent av fagarbeiderne og ti prosent av lærlingene kvinner. Dette er en pågående prosess. Ikke et kortsiktig prosjekt. 

- For å øke andelen kvinnelige ledere har vi satt i gang flere tiltak. Vi har vår egen lederutdanning. Målsettingen er også at begge kjønn skal være representert i alle intervjuer, både hos oss selv og søkerne. 

- Caverion har dessuten sitt eget kvinnenettverk. Vi tilbyr også to timer betalt ammefri. Med fleksibel arbeidstid kan både mamma og pappa hente i barnehagen. 

Krever kontraktsfestete separate garderober

Gaaserud forteller at selskapet også innfører kontraktskrav for separate garderober med låsbar dør for kvinner og menn, uavhengig om begge kjønn er tilstede på anleggsplassene eller ikke.  

- Det er ikke greit at kvinner må skifte i herregarderoben. Likestilling er en selvfølge i 2020. Om tilfredsstillende garderober ikke er ivaretatt, vil vi vurdere å legge ned arbeidet til det er i orden. 

- Manglende garderober er et problem for mange av våre 2 400 ansatte i Norge. Flere av våre 50 avdelinger melder at det ikke kun gjelder for kvinner. Det er verst på korte prosjekter. Her må ­bransjen skjerpe seg. Det må være ordentlige forhold på arbeidsplassen. Kravet blir umiddelbart inkludert i alle nye tilbud og kontrakter. 

Kvinnene skal vente på bransjen

Gaaserud mener det ikke holder å sette opp kvinnegarderober før etter første kvinne er tilstede på et prosjekt. 

- Er det rart bransjen kun har to prosent kvinner når det ikke er tilrettelagt med fasiliteter som viser at de er velkomne? Kvinnene skal ikke måtte vente på oss. Vi skal være klare når de kommer. 

- Caverion har vært opptatt av likestilling i mange år, og arbeider med å øke kvinneandelen. Vi har mer enn dobbelt så mange kvinnelige fagarbeidere som resten av bransjen. For å skape endring er det viktig å innse at likestilling er en pågående prosess, ikke et kortsiktig prosjekt. 

- Vi har en tydelig ambisjon om å øke andelen kvinnelige fagarbeidere. Tydelige krav om garderobefasiliteter er et av flere viktige virkemidler for å lykkes. 

Flere oppkjøp 

Gaaserud forteller at Caverion er i en sterk vekstfase med flere oppkjøp. 
- I tillegg til Maintpartner er også kjølevirksomheten Huurre kjøpt opp, med en omsetning på 1,3 milliarder kroner.  

- Med Huurre styrker Caverion sin posisjon på energieffektive CO2-baserte kjølesystemer og smarte automatiseringsteknologier for å overvåke og kontrollere komplekse kjøleløsninger, som kjøle- og fryserom, datakjøling og isvannsystemer. • 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden