NYHETER

Ønsker flere tips fra elektrobransjen

NYHETER Etter modell av Uropatruljen i Trondheim startet Fair Play Bygg Oslo sitt arbeid i januar i år. Mer enn 50 tips er sendt til offentlige etater, blant dem flere saker fra elektrobransjen.
mandag 25 mars 2019
FARLIG KREATIVITET. Hjemmelaget skjøte-
ledning på byggeplass. Foto: Lars Mamen

- Tipsene går på alt fra alvorlig kriminalitet til avvik, eksempelvis brudd på regelverket ved arbeid i høyden, forteller prosjektleder Lars Mamen, som har mer enn nok å gjøre.

- Vi er godt fornøyd med hvordan prosjektet er mottatt av bedrifter og organisasjoner i byggebransjen. Det burde vel også bare mangle om ikke aktørene skulle sette pris på dette arbeidet. Alle ønsker vel å fremstå som seriøse.

- Hva slags kriminalitet er det snakk om i de alvorligste sakene?

- Det har vært en del tilfeller av stråselskaper. Her er det en person, gjerne en som er uvitende om hva han er med på, som oppretter et selskap. Det blir rigget med hjelp av profesjonelle, gjerne både regnskapsførere og jurister. Ved første øyekast kan det se ut som alt er i orden, med lovlig omsetning og fakturering. Nærmere undersøker viser at omsetningen er fiktiv. Det inaktive selskapet brukes til momssvindel og hvitvasking av penger. Dette er en kjent metode kriminelle bruker, spesielt i malerbransjen. Vi arbeider med å få kontakt i de aktuelle miljøene, slik at vi enklere kan avdekke slik virksomhet.

- Dessuten er det eksempler på bedrifter med mange utenlandske ansatte som forsøker å etablere seg i Oslo-området, som blant annet jukser med godkjenninger, arbeidstid og lønn.

Jordfeil
- Har dere hatt saker fra elektrobransjen?

- Vi har sendt to saker til offentlige etater. Dessuten skal vi i hvert fall se nærmere på ytterligere to. Det typiske er elektrikere som arbeider svart, gjerne uten godkjenning, og uten å ha en elinstallatør i ryggen. De etterlater seg ofte farlige og udokumenterte elanlegg.

- I en sak vi har sendt videre er det utført svart arbeid i en leilighet. Det elektriske anlegget var så farlig at eieren måtte flytte ut for å installere på nytt. Blant annet hadde elektrikeren sørget for jordfeil på badet.

- Av tipsene vi har liggende fra elektrobransjen, er det enda en elektriker som utfører svart arbeid, uten nødvendige godkjenninger og elinstallatør.

- Elektrikerne vi får tips om bryter gjerne flere regelverket som godkjenning, HMS, skattelovgivning og dokumentasjonskrav. Vi ønsker flere tips fra elektrobransjen.

Kan varsle anonymt
- Er det mulig å tipse anonymt?

- Selv om dette selvfølgelig er mulig, setter vi veldig pris på om tipseren oppgir en e-post eller et telefonnummer. Da har vi mulighet til å gjennomgå og klargjøre saken. En reell avsender å kommunisere med gir tipset mer tyngde. Om ønskelig kan vi sende saken videre med Fair Play Bygg Oslo som avsender, og anonymisere bedriften eller personen som tipser.

- Vil tipseren være anonym også overfor oss, ber vi om at adressen der arbeidet er utført blir oppgitt, og hvem det blir utført for. Da har vi en reell mulighet til å ettergå tipset.

- Hva skjer med tipsene etter at de er mottatt hos Fair Play Bygg Oslo?

- Vi etterforsker ikke. Det gjør etatene. Vi er opptatt av å forsikre oss om at vi ikke sender saker som viser seg å være basert på spekulasjoner eller sladder. Vi sender de fleste tipsene til A-krimsenteret, som fordeler sakene videre til de ansvarlige etatene. A-krimsenteret har oversikten til å sette dette inn i et større bilde enn vi kan. Vi har fått tilbakemeldinger om at vi har levert tips som blir etterforsket videre.

Må ta ansvar
- Oppsøker dere byggeplasser?

- Selv om jeg er en god del ute, er det ikke så mye som jeg kunne tenkt meg. Det er ganske ressurskrevende å følge opp tipsene vi får.

Mamen understreker at opprenskingen i byggebransjen ikke er en oppgave Fair Play Bygg Oslo kan gjøre alene.

- Et overopphetet marked er driver for useriøs og til dels kriminell aktivitet i en bransje med et svært stort potensial for profitt. Med tips skal det være mulig å oppdage mye av det som skjer av uønsket og kriminell aktivitet.

- Bransjen må gjøre en god del selv. Ikke minst må underentreprenører og utleieselskaper sjekkes nøye. Her er det et forbedringspotensial. Både bedrifter, tillitsvalgte og verneombud må ta ansvar. De må gjøre en innsats for å sile ut de som ikke følger regelverket. 

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden