- Ikke god nok miks

NYHETER Stabsdirektør Bjørn-Erik Saga i Bravida Norge forteller at av totalt 3 100 ansatte er 6,2 prosent kvinner.
fredag 22 november 2019
ØNSKER FLERE KVINNER. - Vi ønsker flere
kvinnelige montører og ingeniører i
prosjektlederstillinger, sier stabsdirektør
Bjørn-Erik Saga i Bravida. 
Foto: Petter Karlberg

Tallene inkluderer både elektro- og rørfaget. Dette er han ikke fornøyd med.

- I administrative stillinger utgjør kvinner en femtedel. Her begynner vi å komme på et nivå som gir en god miks mellom kvinner og menn. Vi bør være på dette nivået for å få det beste arbeidsmiljøet.

- Når det gjelder montører er bildet annerledes. Av elektromontørene er kun 2,8 prosent kvinner.

- En rendyrket kjønnssammensetning er ikke optimalt. Vi ønsker en bedre miks. Selv om kvinneandelen er altfor lav, tror jeg ikke vi skiller oss ut fra bransjen.

- Med de 170 nye lærlingene vi tok inn i år, har vi totalt 473 lærlinger. 4,2 prosent av dem er kvinner. I inntaket i år var kvinneandelen på 5,8 prosent. Det er gledelig at vi nærmer oss seks prosent. Klarer vi å beholde disse, går vi sakte i riktig retning. For tiden har vi en større kvinneandel blant rørleggerne enn elektrikerne. Her er forholdet 5,5 prosent mot 3,9 prosent.

- Det viktigste vi kan gjøre for å øke kvinneandelen er å fortsette arbeidet med å skape det beste arbeidsmiljøet. Blant annet arbeider vi mye med oppfølging av det som kommer frem i medarbeiderundersøkelser. Vi har hele tiden et forbedringspotensial, også når det gjelder å tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Ingen ekskludering eller mobbing
- Vi har nettopp gjennomført en HMS-uke. Her satte vi blant annet søkelyset på inkludering og bevisstgjøring. Vi aksepterer ikke at noen blir ekskludert eller mobbet. Alle har et ansvar for det. Kvinnene som blir ansatt hos oss skal være trygge på at de er ansatt fordi de er dyktige elektrikere, ikke fordi de er kvinner. Inntrykket mitt er at kvinnene hos oss ikke føler seg utsatt.

- Fortsetter kvinnene i Bravida etter at de har bestått fagprøven?

- Det er utfordrende å beholde kvinnelige montører. Jeg tror menn oftere ser for seg elektrikerjobben som en livslang karriere enn kvinner gjør. Kvinner tar oftere høyere utdanning, eller skifter fag.

- Bruker dere spesielle grep for å rekruttere flere kvinner?

- Uavhengig av kjønn er vi alltid på jakt etter de beste. At andelen kvinnelige elektrikere øker sakte, tar vi som et tegn på at det er mange dyktige kvinner som blir håndverkere. Tilgangen på kvinnelige søkere til læreplasser må bli bedre.

- Tilbyr byggherrene separate garderober for kvinner og menn?

- Det har vi mye oppmerksomhet på. Dette burde være en selvfølge. Vi søker alltid å få inn i kontrakten at vi forventer at byggherren legger byggeplassen til rette for både kvinner og menn. Dette er tilpasninger som må gjøres.

- Hva med arbeidstøy til kvinner?

- Dette kan være utfordrende. Egentlig er det rart. Produsentene vet at det er behov for ulike snitt og størrelser. Inntrykket er at det begynner å bli litt bedre.

Skolen har ansvar
Saga mener skolen spiller en viktig rolle når det gjelder kjønnsfordelingen i de ulike yrkene.

- Mitt inntrykk er at jenter i for stor grad blir oppmuntret til å ta omsorgsfag. Dette starter allerede i grunnskolen og ungdomsskolen. Det er et stort potensial for å få veilederne til å få frem at det kan være vel så riktig å velge tekniske fag som et omsorgsyrke.

- Når de kommer til videregående skole, fagskole og ingeniørutdanning, blir det forventet at kvinnene skal gå videre. De skal ikke forbli håndverkere. Det er bra. Denne gruppebn går først og fremst til rådgiverbransjen. Selv om dette også er bra, ønsker vi at flere av dem kom tilbake til prosjektlederjobber hos tekniske installatører. Her bør det gjøres noe på arbeidsgiverforeningssiden. 

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden