NYHETER

- Utstråler rett og slett godhet

NYHETER Med tilbakemeldinger som ”er alltid hjelpsom, gjør jobben perfekt og mere til, sier aldri nei og utstråler rett og slett godhet”, er 22 år gamle Ole Kristian Svarstad i EL 24 i Sykkylven på Sunnmøre kåret til Norges hyggeligste elektriker.
onsdag 24 oktober 2018
NORGES HYGGELIGSTE.
Ole Kristian Svarstad fra EL 24 i Sykkylven
er kåret som Norges hyggeligst elektriker.
- Jeg er glad for å kunne hjelpe folk, sier
22-åring Foto: Mitt anbud

- Dette var svært hyggelig og overraskende. Tittelen motiverer til videre innsats. Med tanke på at 1 700 personer har stemt på meg, har jeg virkelig noe å leve opp til.

- Det betyr at du treffer mye folk?

- Etter hvert har det blitt en del. Vanligvis er folk hyggelige. De er glade for å få hjelp.

Klar beskjed
Svarstad sier at han fikk gode holdinger til kundeoppfølging da han var lærling.

- Her fikk vi klar beskjed om å være hyggelig og hjelpsomme med kundene.

- EL 24 satser på lærlinger. De to siste årene har vi tatt inn flest elektrolæringer i Møre og Romsdal. Seks nye er tatt inn i år. Tre av læringene i denne perioden er jenter. Etter at jeg tok fagprøven for 2,5 år siden, har jeg vært fast ansatt i selskapet. Nå er det min tur til å ha med meg læringer på jobb. Jeg håper jeg kan være like flink til å lære dem opp, som mine faddere var til å lære meg opp.

- Du får blant annet tilbakemeldinger på at du leverer service langt utenfor forventningene, og er den beste elektrikeren som er mulig å få tak i. Hvordan reagerer du på dette?

- Jeg er glad for å kunne hjelpe folk, og at jeg gjør det på en god måte. Med slike tilbakemeldinger føler jeg at jeg virkelig er til nytte.

Har det i bakhodet
- Som Norges hyggeligste elektriker blir du læremester for de andre i bedriften?

- Det trengs ikke. Vi legger stor vekt på å være hyggelige og hjelpsomme med kundene, slik at de blir fornøyde. Da kommer de også tilbake til oss. Det er dette vi har i bakhodet når vi er ute og skrur, sier Svarstad, som skryter av kollegene og miljøet i bedriften.

- Dette er verdens beste arbeidsplass.

Terper på god bedriftskultur og kundeservice
Daglig leder Hans Oscar Molvær i EL 24 gleder seg over at bedriften har Norges hyggeligste elektriker.

- Det er viktig for en bedrift å ha elektrikere som Ole Kristian Svarstad. De er sentrale i arbeidet med å skape tillitt og godt omdømme, eksempelvis med  service­arbeid hos ”fru Hansen”.

- Har dere kjøreregler på hvordan elektrikerne skal oppføre seg på kundebesøk?

- Dette er beskrevet i vår HMS-håndbok. Vi terper mye på god bedriftskultur og kundeoppfølging. Denne prosessen starter med læringene, som får en solid dose. Dette er også tema på internmøter.

- Hva står i instruksen?

- Vi har en ”kjøreplan” på en bedriftskultur de ansatte utarbeidet på en EL 24-weekend i 2013. Den henger godt synlig på veggen i alle våre avdelinger.

- Det viktigste er å ha en positiv holdning til kolleger, holde avtaler, ha respekt for kunden, være profesjonell og rydde opp og takke for oss. Siden våre servicebiler er veldig synlige i trafikken, handler bedriftskulturen også om å kjøre hensynsfullt og ta vare på myke trafikkanter. Med målbevisst arbeid har vi skapt gode holdninger til dette.

Facebook-sak
- Er kundeservice en del av salgs- og markedsføringsarbeidet?

- Måten vi opptrer overfor kundene og utfører oppdragene på, speiler bedriftskulturen. Det er dette som skal skape tillitt og gi nye oppdrag. Vi har avdelinger på mindre steder på Sunnmøre. Da er tillitt ekstra viktig.

- Uten en god bedriftskultur hadde vi ikke kunnet vokse til 90 ansatte. Vi gleder oss over at vi har dyktige og hyggelige håndverkere kundene verdsetter, sier Molvær, som opplyser at selskapet i år regner med en omsetning på 130 millioner kroner.

- Skal dere bruke kåringen i markeds­føringen av bedriften?

- Vi har en sak på facebook, der vi skriver at de som ønsker besøk av Norges hyggeligste elektriker må ta kontakt med EL 24. Det er her han arbeider. 

kampanjeZenit
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19