NYHETER

11 000 m2 utstillingsareal på Eliaden

NYHETER - De påmeldte utstillerne til årets Eliade dekker et utstillingsareal på 11 000 m2. Dette er mer enn på samme tidspunkt ved forrige arrangement.
fredag 23 mars 2018
12 000 m2. Eliade-sjef Svein Arnesen regner med at 300 utstillere  vil dekke et utstillingsareal på 12 000 m2 når portene åpner på Norges Varemesse på Lillestrøm i slutten av mai. FOTO: AUDUN BRAASTAD

Vi regner med at dette vil øke til 12 000 m2 når portene åpner på Norges Varemesse på Lillestrøm i slutten av mai.
Dette vil være fordelt på rundt 300 utstillere, sier prosjektdirektør Svein Arnesen i Eliaden 2018.

- Messen i år er preget av flere større stands. Cenika har den største på 416 m2. Deretter følger SG Armaturen og Gnizt med 300 m2 og Eaton og Elko med 250 m2. - Andre store selskaper som deltar er ABB, Schneider Electric, Micro Matic og Defa Group. Samtidig deltar grossist¬leddet med Berggård Amundsen, Solar og Malmbergs. Dette betyr at vi kan garantere at de besøkende får møte de ledende selskapene i bransjen. Arnesen fastslår at det er trangt i utstillingshallene. - Mens D-hallen er full, er det noe plass i E-hallen. Selv om også C-hallen er i ferd å fylles, er det plass til flere. Vi satser også på å fylle denne. 

Stadig flere belysningsleverandører
- De siste årene har deltakelsen fra belys¬ningsleverandørene tatt seg betydelig opp. I år deltar blant andre SG Arma¬turen, Esylux, ZG Lighting, Defa Lighting, Lyskomponenter, Nordesign, Quick-install, IPAS, Hidealite, EnergyOptimal og EL-produkter. Her får de besøkende gode muligheter til å oppdatere seg på det som skjer på belysningsområdet. 

Økt rekruttering
- Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo driver i fellesskap hjemmesiden Gnizt, som informerer om utdanningsmulighetene i elektrofagene. De deltar på Eliaden med en stand på 300 m2. Her blir det mange aktiviteter. Blant annet blir elever som går elektro vg1 og elever som har valgt matema¬tikk R2 på videregående skole invitert til å besøke standen. I 2016 besøkte rundt 1 000 elever standen. - I regi av NHO-prosjektet ”Jenter og teknologi” blir det også en egen jentedag. Målsettingen med dette prosjektet er å få flere kvinner til å ta teknologiutdanning. Prosjektet har kjørt en rekke arrange¬menter, der blant annet ungdomsskoleelever har møtt unge kvinner som studerer eller arbeider med teknologi. 

Seminarer fra tre scener
- Mange besøker Eliaden for å få faglig oppdate¬ring. Derfor er seminarene en viktig del av messen. Vi følger opp suksessen fra tidligere med miniseminarer fra åpne scener både i C-, D- og E-hallen og semi-narrom. Foreløpig har vi registrert 50 seminarer. Her er det noe for alle. - Jeg kan eksempelvis nevne et seminar om digitalisering, som blant annet setter søkelyset på kunstig intel¬ligens og roboter. Et annet er presenta¬sjonen av NEK 399:2018, NEK 400:2018 og to nye delnormer i NEK 405-serien. - Som vanlig blir det åpningskon¬feranse. Tema i år er elektrifisering, der blant andre tidligere statsminister Fredrik Reinfelt i Sverige deltar. 

Oktoberfest i mai
Arnesen fastslår at Eliaden også har en sosial ramme. - I tillegg til faglig oppdatering legger vi også opp til at de besøkende skal treffe kolleger, bli kjent med nye leverandør og slå av en hyggelig prat. Å kommunisere ansikt til ansikt er viktig. - For å gjøre Eliade-besøket enda mer sosialt inviterer vi i år til tysk oktober-fest, med god mat og drikke. Dette skjer i D-hallen, der vi rigger plass til 420 personer. Her skal blant annet et ompaorkester løfte stemningen. 

21 000 besøkende
Eliade-sjefen forteller at målsettingen er 21 000 besøkende. - Etter synkende besøkstall de siste årene økte dette til 19 669 i 2016. For to år siden nådde vi målsettingen om 20 000. I år er målsettingen 21 000. - Med mindre enn tre måneder til dørene åpner på Norges Varemesse på Lillestrøm, har vi satt full fart på markedsføringen mot de besøkende. Vi har også åpnet forhåndsregistreringen, der de besøkende kan skrive ut gratis adgangsbillett. - Med annonser i de største fagtids¬skriftene og nyhetsbev og e-poster fra eierorganisasjonene i Elektroforum og utstillerne, er målsettingen å nå alle fagmiljøene i elektrobransjen. 

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19