NYHETER

165 millioner til landstrømutbygging i 2017

NYHETER I fjor bidro Enova med 165,5 millioner kroner til landstrømutbygging.
mandag 26 februar 2018
387 millioner. Enova har hittil bidratt
med 387 millioner kroner for å få fart
på utbyggingen av landstrømanlegg. 
©Fotograf John Petter Reinertsen

Støtten fordelte seg på 29 prosjekter. Den totale støtten til slike prosjekter hittil er på 387 millioner kroner.

- Vi har gjennomført fire tildelingsrunder. Den siste ble lyst ut 11. januar i år, sier Ole Aksel Sivertsen, markedssjef transport i Enova.

- Prosjektet i Hammerfest Havn er det største prosjektet i den siste runden. Her skal det settes opp ti landstrømanlegg i ulike størrelser. Målsettingen med utbyggingen er å tilby landstrøm til både fiskeflåten og offshoreflåten som anløper havnen.

- I den siste tildelingsrunden i 2017 kom det inn 14 søknader. Det er mindre enn halvparten av antall søknader i tildelingsrunden våren 2017. Det kan tyde på at de mest gryteklare prosjektene har fått støtte.

- Vi er fortsatt et godt stykke unna at utviklingen går av seg selv. Derfor  legger opp til to tildelingsrunder i 2018.

- Hvem kan søke om støtte?

- Dette kan være havneeier eller andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Det er den som skal investere i landstrømanlegget som får støtte. Søkeren kan samarbeide med andre. Det er også mulig å søke samlet for flere havner, eller samlet for flere anlegg i samme havn. Samme kai med tilhørende anløpsstatistikk kan ikke inngå i flere søknader samtidig.

- Hvilke kriterier blir støtten tildelt etter?

- Søknadene blir rangert etter kWh-potensialet til landstrømanlegget, målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Søknadsfristen for denne tildelingsrunden er 16. mars.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19