NYHETER

165 millioner til landstrømutbygging i 2017

NYHETER I fjor bidro Enova med 165,5 millioner kroner til landstrømutbygging.
mandag 26 februar 2018
387 millioner. Enova har hittil bidratt
med 387 millioner kroner for å få fart
på utbyggingen av landstrømanlegg. 
©Fotograf John Petter Reinertsen

Støtten fordelte seg på 29 prosjekter. Den totale støtten til slike prosjekter hittil er på 387 millioner kroner.

- Vi har gjennomført fire tildelingsrunder. Den siste ble lyst ut 11. januar i år, sier Ole Aksel Sivertsen, markedssjef transport i Enova.

- Prosjektet i Hammerfest Havn er det største prosjektet i den siste runden. Her skal det settes opp ti landstrømanlegg i ulike størrelser. Målsettingen med utbyggingen er å tilby landstrøm til både fiskeflåten og offshoreflåten som anløper havnen.

- I den siste tildelingsrunden i 2017 kom det inn 14 søknader. Det er mindre enn halvparten av antall søknader i tildelingsrunden våren 2017. Det kan tyde på at de mest gryteklare prosjektene har fått støtte.

- Vi er fortsatt et godt stykke unna at utviklingen går av seg selv. Derfor  legger opp til to tildelingsrunder i 2018.

- Hvem kan søke om støtte?

- Dette kan være havneeier eller andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Det er den som skal investere i landstrømanlegget som får støtte. Søkeren kan samarbeide med andre. Det er også mulig å søke samlet for flere havner, eller samlet for flere anlegg i samme havn. Samme kai med tilhørende anløpsstatistikk kan ikke inngå i flere søknader samtidig.

- Hvilke kriterier blir støtten tildelt etter?

- Søknadene blir rangert etter kWh-potensialet til landstrømanlegget, målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Søknadsfristen for denne tildelingsrunden er 16. mars.

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19