NYHETER

1 500 KNX-enheter skal gi et trygt sykehjem

NYHETER Med det nyeste innen velferdsteknologi skal Rauma Helsehus bli Norges mest moderne sykehjem. EL 24 Ensiko har både prosjektert, programmert og utført installasjonene.
torsdag 7 desember 2017
HELSEHUS.
Rauma Helsehus får installert det
nyeste innen velferdsteknologi. 
Foto: EL 24

- Vi er i gang med å teste systemene i de første beboerrommene, forteller Geir Skjong, ansvarlig for byggautomatisering.

- De fleste løsningene i Rauma Helsehus er KNX-basert, og integrert mot et Sensio-styringssystem. I bygget har vi installert rundt 1 500 KNX-enheter. Dette gjelder blant annet enheter for bevegelsessensorer og avstillingspanel. Løsningen omfatter også epilepsisensorer og kjente løsninger som fallsensorer og ut av senga-sensorer. Enkelte beboerrom har dessuten et IR-kamera, en såkalt RoomMate. På utsiden av hvert beboerrom er det montert et touchpanel med navn og bilde, som skal gjøre det enklere for beboeren å finne sitt rom. Panelet kan også vise eventuelle alarmer og besøksstatus. All informasjon går til ”mobilt vaktrom”, det vil si at den blir sendt til de ansattes mobiler.

Individuelt styrt adgangssystem
 -?Deler av systemet er Bluetooth-basert. Det gjelder blant annet et system for innendørs sporing. Hver beboer og ansatt skal bære en brikke som styres etter satt adgangsnivå for den enkelte.

- Om en beboer eksempelvis forstyrrer andre om natten, kan døra låses automatisk for vedkommende. Døren er alltid åpen fra innsiden. Fra utsiden er det kun mulig å komme inn med adgang.

- Rauma Helsehus har en bygningsmasse på totalt 8 800 m2. Sykehjemmet får 60 langtidsplasser og 30 korttidsplasser, i tillegg til dagplasser, kantine og kontorer.

- Det er første gang vi leverer et så komplekst system. Prosjektet har vært utfordrende. Underveis har vi hatt en del diskusjoner og prosjekteringsrunder for å få de ønskede løsningene på plass. At løsningene påvirker så mange fag har vært spesielt utfordrende. Eksempelvis bører adgangskontrollen både elektro og låsesmedfaget.

- EL 24 har spisskompetanse og lang erfaring med både KNX og byggautomatisering. Det er en god kompetanseplattform for å levere KNX-baserte velferdsteknologiløsninger.

Ett av flere
På spørsmål om EL 24 skal utføre flere velferdsteknologiprosjekter, svarer daglig leder Hans-Oscar Molvær at selskapet skal gjøre det samme på Aukra omsorgssenter.

- Dette er på mange måter likt Rauma Helsehus. EL 24 er underentreprenør for HENT på elektro og Atea på velferdsteknologi. Neste år skal de levere slike løsninger til flere bygg.

- Atea skal levere velferdsteknologi til 14 kommuner i Møre og Romsdal. Målsettingen for kommunene er å gjøre hverdagen enklere og tryggere for beboere og ansatte i sykehjem og omsorgssentre. De ønsker selvfølgelig også å redusere kostnader, i tillegg til at teknologien kan frigjøre tid til å ivareta menneske- til menneskerelasjoner. I tradisjonelle sykehjem er det ofte lite tid til dette.

- Hvor viktig er dette markedsområdet for EL 24?

- For oss er velferdsteknologi et betydelig marked. Vi merker en jevnt økende etterspørsel etter slike løsninger til både sykehjem, omsorgsboliger og private hjem. Dette skal vi satse på.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga