NYHETER

1 million m2 sertifisert

NYHETER Etterspørselen etter næringsbygg med høy miljøstandard er økende blant norske bedrifter.
torsdag 21 september 2017
Med Veritas 3 bygget i Bærum er
1 million m2 næringsbygg i Norge
Breeam Nor-sertifisert Foto: DNV-GL

Derfor velger stadig flere eiendomsutviklere å bygge med høyere kvalitet enn statens tekniske forskrifter (TEK). Norwegian Green Building Council (NGBC), som har ansvaret for den mest brukte merkeordningen, melder at det i mai ble bygget kvadratmeter nummer en million etter Breeam-standarden i Norge.

- Antall Breeam-bygg har bokstavelig talt skutt i været det siste året. Det koster i snitt 1-3 prosent mer å bygge med svært høy kvalitet (eksempelvis Breeam Excellence), enn å bygge etter teknisk forskrift, som er minste tillatte standard. Det er denne marginale forskjellen kjøperne begynner å bli klar over, sier daglig leder Kjersti Folvik i NGBC.

Med DNV-GL sitt nyeste bygg i Veritas-senteret på Høvik i Bærum er kvadratmeter nummer 1 million passert. Nybygget, Veritas 3, har 10 000 m2 kontorlokaler. Energiforbruket oppfyller passivhusstandarden og bygget er Breeam Nor Excellent sertifisert.

Samtidig med det nye kontorbygget er også et nytt underjordisk parkeringshus ferdigstilt. Det har plass til 200 biler. 100 av disse har lademulighet. Det betyr at selskapet har 150 el-bilplasser tilgjengelig for sine ansatte.

Det er også tilrettelagt for å sykle til jobben både sommer og vinter. Nybygget har innendørs sykkelparkering, med tilhørende vaskeplass for sykler og dusj og garderober.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga