2,1 milliarder til nye Enova-prosjekter i 2018

NYHETER I fjor ga Enova tilsagn om 1,8 milliarder kroner til 987 energi- og klimaprosjekter i Norge.
fredag 11 oktober 2019
Enova ønsker flere prosjekter som bidrar til store sprang mot lavutslippssamfunnet. Havila sitt klimavennlige kystruteskip er eksempel på et slikt prosjekt, som i fjor fikk 88 millioner kroner i støtteIllustrasjon: Havila Kystruten

Dessuten ble det gitt 275 millioner kroner i støtte til nesten 15 000 energitiltak i boliger. Dermed endte tildelingene på nesten 2,1 milliarder kroner.

- Prosjektene bekrefter at omstillingen til lavutslippssamfunnet er i gang i norsk næringsliv. Samtidig skulle vi gjerne hatt flere store og innovative industriprosjekter, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Det største tilsagnet fra Enova i 2018 gikk til et slikt prosjekt. Rockwool- fabrikken i Moss fikk 101,5 millioner kroner i støtte for å ta i bruk ny teknologi, som gjør det mulig å erstatte koks med elektrisitet i steinullproduksjonen. Prosjektet kan redusere klimagassutslippene fra fabrikken med mer enn 80 prosent. Totalt ble det gitt tilsagn om 407 millioner til 191 prosjekter i industrien.

Transportsektoren fikk mest i støtte i 2018 med 817 millioner til 203 prosjekter. Samlet sett vil disse prosjektene redusere de direkte klimagassutslippene med 179 000 tonn CO2. Det tilsvarer klimagassutslippskuttene til mer enn 100 000 personbiler.

I 2018 tildelte Enova 160 millioner kroner i støtte til fjernvarmeprosjekter og teknologiprosjekter rettet mot energisystemet. I tillegg fikk nærmere 40 prosjekter støtte til konsept­utredninger i bygg og områder, som også vil bidra til å utvikle energisystemet.

I byggsektoren fikk 556 prosjekter til sammen 444 millioner kroner i støtte. Dessuten ble det tildelt 275 millioner kroner til nesten 15 000 energitiltak i norske boliger, som er langt mer enn tidligere år.

Enova-sjefen er klar på at Norge ikke kommer til lavutslippssamfunnet uten de virkelige, store og innovative prosjektene.

- Vi både vil og skal prioritere prosjektene som bidrar til store sprang mot det samfunnet vi skal være i 2050. Både Rockwool-prosjektet og Havila sine klimavennlige kystruteskip er eksempel på slike prosjekter.

Mest i Møre og Romsdal
Rederiet Havila fikk 88 millioner kroner. Det bidro til at Møre og Romsdal havnet på fylkestoppen i både tildelte midler og antall prosjekter. Totalt 224 millioner kroner ble gitt i støtte til 117 prosjekter.

I privatmarkedet var det boligeierne i Akershus som var de ivrigste. De fikk utbetalt nesten 45 millioner til mer enn 2 100 tiltak.

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden