NYHETER

25 år på Gjøvik

NYHETER Alfa Installasjon på Gjøvik, som i år markerer 25 års jubi­leum, hadde i fjor en omsetning på 22 millioner kroner.
fredag 1 juni 2018
BOLIGINSTALLASJON. Jon Myrvang (t.v.)
og Alf Gunnar Stensrud foran student-
hjemmet, der Alfa Installasjon utførte
elektroinstallasjonene

- Målsettingen er å vokse. Her trenger vi et større geografisk nedslagsfelt.  Planen er derfor å etablere en egen avdeling i ­

Ringsaker-området, sier daglig leder Jon Myrvang.

- Skal vi vokse trenger vi også elektrofagfolk, som kan være vanskelig å få tak i. For å sikre rekrutteringen tar vi årlig inn lærlinger. Her samarbeider vi både med Opplæringskontoret på Gjøvik og videregående skoler (VG1 og VG2). For tiden har vi to lærlinger. I høst tar vi inn to nye.

Satser bredt
På spørsmål om satsingsområder nevner Myrvang blant annet solceller, elbillading, smarthusteknologi og elsikkerhetskontroller i næringsbygg, landbruk og boliger.

- Vi har montert flere solcelleanlegg. Dette voksende markedet er i stadig utvikling. Eksempelvis er det solcellepaneler på markedet som lader strøm på overskyete dager. Panelene, som er utviklet for nordiske forhold, øker også virkningsgraden. Samtidig reduseres prisen på slike anlegg.

- Kombinasjonen av solceller på taket og batterilagring i kjelleren, kan bli et godt alternativ til å kjøpe strøm på dagtid når prisen er høyest.

- Vi har også montert en rekke ladestasjoner for elbiler. Med veksten i elbilparken i Norge ser vi et stort marked her.

Myrvang forteller at selskapet begynte tidlig med termografering.

- Dette utfører vi i både næringsbygg, eneboliger, leiligheter og landbruk. Slike brannforebyggende elsikkerhetskontroller redder liv.

- To av tre branner i landbruket starter i elanlegget. Vi legger stor vekt på å informere kundene om hvor viktig det er med regelmessige kontroller for å unngå branner. Vi både prosjekterer, installerer, idriftsetter anlegg og gjennomfører årskontroll på brannvarslingsanlegg.

- Med stadig flere eldre blir smarthusteknologi mer aktuelt. Denne teknologien kan skape en tryggere og enklere hverdag for både brukere, pårørende og omsorgspersonell, sier Myrvang, som nevner Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

- Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kommunenes Sentralforbund, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, som skal bidra til å få flere kommuner til å ta i bruk velferdsteknologi. Vi skal være godt rustet når dette markedet tar skikkelig av.

- Vi har også deltatt i utrullingen av AMS-målerne. På oppdrag for Relacom i Gjøvik har vi installert 13 500 målere for Vokks nett og 3 500 målere for Eidsiva Nett.

Mange prosjekter
På spørsmål om nylig gjennomførte prosjekter trekker Myrvang frem studenthjemmet Studenten og restauranten Heim på Gjøvik.

- Oppdraget på Studenten omfattet prosjektering og anleggstegning med dataprogrammet Data Design (DDS) fra Nelfo. Vi har levert alt av sterk- og svakstrøm­installasjoner, inkludert LED-belysning og brannvarsling. Det er montert LED-belysning i studentleilighetene og lysbevegelses­sensorer i ganger og kjeller. Dessuten er det installert et nøkkelfritt adgangssystem.

- På Heim utførte vi alle sterk- og svakstrøminstallasjonene, inkludert LED-belysning og brannvarsling. Belysningen har KNX-styring med scenarier for dag og kveldstid. I baren er det montert et eget lysstyringspanel de ansatte betjener selv.

- Vi er også i gang med et nytt tannlegekontor på Gjøvik. Her skal vi installere alt fra ventilasjonsanlegg og LED-belysning til KNX-styring.

BIM-krav
- For å delta i større prosjekter ser vi at BIM blir et krav. Dette krever økt intern kompetanse. På kort sikt kurser vi egne ansatte. På lang sikt bør vi ansette folk med slik kunnskap, sier Myrvang, som forteller at selskapet ikke har deltatt i prosjekter der BIM har vært et krav.

Nelfo-kurs
- Å være oppdatert på normer og regelverk er viktig for oss. I år kommer det flere oppdateringer, blant annet på NEK 400 og NEK 399. Det gjør oss ekstra oppmerksomme. Vi har merket oss at Nelfo her tilbyr kostnadsfrie kurs. Her skal vi delta. Kunnskap om normer og regelverk er helt grunnleggende for virksomheten vi driver. Vi skal levere feilfrie og elsikre anlegg.

- Vi bruker også Nelfo-kurs til den årlige lovpålagte FSE-gjennomgangen og førstehjelp. 

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19