2,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon

NYHETER Produksjon fra nye vind- og vannkraftprosjekter i Norge i fjor var på 2,7 TWh.
fredag 14 juni 2019
I fjor ble det produsert 2,7 TWh ny
vann- og vindkraft i Norge

I 2019 forventes ytterligere 5,8 TWh.

I fjor ble det registrert rundt 1 TWh ny vannkraftproduksjon fra 39 anlegg. Dette er omtrent en dobling fra 2017. Det skyldes til dels at flere større prosjekter er satt i drift, blant annet Rosten og Lysebotn 2 kraftverk. Samtidig er det høy byggeaktivitet for mindre vannkraftverk og tiltak i eksisterende anlegg. Ved utgangen av 2018 er samlet installert effekt i vannkraftverkene på 32,3 GW, med midlere årlig produksjon på 134,9 TWh.

Vindkraftverkene Roan, Raskiftet og Ånstadblåheia bidro sterkt til at vindkraftproduksjonen i 2018 ble på drøyt 1,7 TWh. Den norske vindmølleparken har en samlet installert effekt på 1,7 GW, som i et normalår vil produsere omtrent 5,3 TWh fornybar kraft.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden