NYHETER

29 arbeidsskade-dødsfall i 2018

NYHETER Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser at 29 personer omkom i det landbaserte arbeidslivet i Norge i fjor.
torsdag 28 februar 2019
I fjor ble det registrert fire dødsfall i
bygge- og anleggsbransjen i Norge

Dette er to flere enn i 2017 og fire flere enn i 2016.

Til tross for en liten oppgang i fjor, ser antall arbeidsskadedødsfall ut til å stabilisere seg på et lavere nivå enn i siste tiårsperiode, med 41 dødsfall per år i gjennomsnitt.

Bygge- og anleggsnæringen er en av de mest risikoutsatte bransjene i Norge. I 2018 er det registrert et historisk lavt antall, med fire dødsfall. Til sammenligning ble det registrert syv dødsfall i 2017 og åtte i 2016.

- Selv om det er gledelig at antallet omkomne i 2018 er på et historisk lavt nivå, er det et stort forbedringspotensial. Å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet på alle nivåer og faser er helt nødvendig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga