30 prosent merproduksjon av solenergi

NYHETER - På taket av kjøpesenteret Down Town i Porsgrunn har vi installert verdens største solcelleanlegg med snøsmelting.
tirsdag 24 november 2020
SOLENERGI smelter snø. - Både snø-
smeltingen og solenergianlegget på kjøpe-
senteret Down Town fungerer som
planlagt, sier bærekraftsjef Bill Engeness 
i Citycon 
Foto: Jørgen Nordby 

Det har produsert 30 prosent mer energi enn forventet. Anlegget er et viktig element i vår målsettingen om å være klimanøytrale innen 2030, sier bærekraftsjef Bill Engeness i sentereierselskapet Citycon. 

- Solenergianlegget som ble satt i drift i november i fjor består av 8 000 m2 solceller. Her har vi investert 15 millioner kroner. 

Grønn energi

- Det er beregnet at installasjonen skal produsere nærmere 1?000?000?kWh i året. Denne energimengden, som tilsvarer forbruket til mer enn 50 eneboliger, dekker rundt 20 prosent av energibehovet til kjøpesenteret. 

Avansert installasjon

- Vi er ekstra fornøyde med resultatet siden ny snø­smelteteknologi og størrelsen på anlegget gjorde prosjektet komplekst. Både snøsmeltingen og solcellene har fungert optimalt. At anlegget gir fornybar energi til senteret, gjør at vi sparer penger på strøm vi ellers måtte kjøpe i markedet.  

Engeness peker også på at det ikke lenger er nødvendig å måke snø av taket på senteret.  

- Dette gir mindre behov for vedlikehold og redusert risiko for personell som må arbeide på taket. 

Skal bli klimanøytral

- Solenergi­investeringen på Down Town er en del av en større satsing. Målsettingen er at alle våre 40 sentre, som er fordelt med 17 i Norge, ti i Finland, ni i Sverige, to i Estland og to i Danmark, skal bli klimanøytrale innen 2030. 

- Solenergianlegg er et av flere klimatiltak. Både nybygg, eksisterende bygg og driften av alle eiendommene er miljø­sertifisert etter den internasjonale ­standarden Breeam In Use

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud