NYHETER

38,7 millioner i ­støtte til batteriprosjekt

NYHETER Eaton skal levere batteriteknologi til et demoanlegg på Senja.
mandag 8 april 2019

Troms Kraft Nett skal lede prosjektet, som har fått 38,7 millioner kroner i støtte fra Enova. Sentralt i arbeidet står mellomlagring av energi i batterier for å styrke forsyningssikkerheten på øya, og få erfaring om hvordan batterier kan inkluderes i fremtidens energisystem.

På Husøya på Senja skal Troms Kraft
Nett teste batteriteknologi. 
Foto Anita Foshaug

- Vi har en rekke samarbeidspartnere som sammen skal spille hverandre gode. Tverrfaglig samarbeid er nødvendig i et slikt prosjekt. Foreløpig er planen å ha to svære batteribanker med en batterikapasitet opp mot 1 MWh hver. Batteriene skal samspille med resten av strømnettet, slik at stabiliteten og fleksibiliteten i nettet styrkes. Samtidig skal vi se på muligheten for å integrere mindre batteribanker, sier prosjektleder Anita Foshaug i Troms Kraft Nett.

- Vi skal demonstrere hvordan kraftutfordringer kan løses lokalt der forbruket oppstår. Batterier skal sikre en bedre balanse mellom tilgjengelig kraft og forbruk. Det kan redusere omfanget av dyre nettutbygginger, slik at nettleien skal bli så lav som mulig.

Adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton spør om noen av problemene knyttet til distribusjonsnettet kan løses med å integrere batterier for å styrke kapasiteten.

- Å bygge lange høyspent ledninger er både dyrt og tidkrevende. Batteriløsningen går mye raskere å installere og har en rask responstid som gir stabilitet og fleksibilitet.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden