NYHETER

500 besøkende på Vestfold-messen

NYHETER - I novemeber måned ble Vestfold-messen gjennomført på Jarlsberg konferansesenter utenfor Tønsberg.
fredag 15 desember 2017
Vestfold-messen ble gjennomført for
tredje gang. 60 utstillere fikk besøk av
rundt 500 elektrofagfolk

Her fikk 60 utstillere besøk av rundt 500 elektrofagfolk. Vi har hatt ulike roller i arrangementet, blant annet som medarrangør. Messen er populær hos medlemsbedriftene. Den går de årene det ikke er Eliade, forteller regionsjef Egil Aadne i Nelfo Vestfold.

- Tidligere hadde mange leverandører minimesser gjennom lokale grossistavdelinger. Medlemsbedriftene ønsket ikke slike opplegg fordi det tok for mye tid for montørene. Noen leverandører tok derfor initiativ til en større messe, som i år ble gjennomført for tredje gang. Her er grossistene med som likeverdige utstillere. Dette konseptet bør videreutvikles uten å bli for stort.

- Nelfo Vestfold følger opp med å legge et medlemsmøte til messen, som er ett av to årlige møter med Skagerak Nett og DLE. Her kom det 78 deltakere. Dette er svært bra med tanke på at vi har 85 medlemsbedrifter. At medlemsmøtet blir avsluttet når messen åpner, gjør at mange tar seg tid til et messebesøk. Det er viktig for utstillerne at de får besøk av så mange beslutningstakere som mulig.

- I tillegg til medlemsmøtet kjørte vi også et totimers fagtreff om energikrav i TEK og energieffektivisering i bygninger i regi av Nelfo, EFO og Lavenergiprogrammet, med installatør Leif Welhaven Løchen fra Welhaven Entreprenør som foredragsholder. Deltakelsen var så stor at vi måtte kjøre to runder.

kampanjeZenit
Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Energismarte bygg