NYHETER

900 000 tonn mindre klimagasser

NYHETER Foreløpige tall fra SSB viser at klimagassutslippene i Norge er redusert med 1,7 prosent fra 2016 til 2017.
onsdag 29 august 2018
Mindre bruk av fossilt drivstoff i vei-
trafikken får mye av æren for reduk-
sjonen av klimagassutslipp i Norge. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Ifølge tallene er mindre bruk av fossile drivstoffer i veitrafikken den viktigste årsaken. Denne utslippsredusjonen har bakgrunn i økt bruk av biodrivstoff, samtidig som stadig flere kjøper el-og hybridbiler. I 2017 var rundt 20 prosent av nybilsalget elbiler, mens rundt 18 prosent var ladbare hybridbiler.
- I sist oppdaterte tall for 2018 utgjorde elbiler rundt 26 prosent av nybilsalget i Norge. Dette viser at vi er på rett vei mot målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, sier klima-og miljøminister Ola Elvestuen.

kampanjeZenit
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19