NYHETER

900 GWh vindkraft

NYHETER Alle vindmøllene i Roan vindpark er montert. Med 71 turbiner og effekt på 256 MW blir vindparken Norges største når den er helt ferdig før jul i år.
torsdag 11 oktober 2018
Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

Roan vindpark er den første av de seks vindparkene til Fosen Vind som ferdigstilles.

I løpet av installasjonsperioden er det produsert 3,4 GWh. Når anlegget er i full drift skal vindparken produsere rundt 900 GWh i året.

Neste vår og sommer skal turbiner installeres i vindparkene på Storheia i Åfjord og på Hitra 2 på Hitra. De tre siste vindparkene til Fosen Vind utstyres med vindmøller i 2020.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga