Alt samlet i Nelfoskyen

NYHETER - Vår nye skyløsning, som sørger for trygg lagring, sikker innlogging og alltid oppdatert programvare, gjør hverdagen betydelig enklere for elinstallatørene. De trenger heller ikke å kjøpe servere og installere programvare. Alt ligger i Nelfosky klar for innsats 24 timer i døgnet, sier markedssjef Gjermund Hovde i Nelfo.
onsdag 14 oktober 2020
MER EFFEKTIVT OG SIKKERT. Nelfosky skal
effektivisere og sikre datadriften hos el-
installatørene. Her er det lagt stor vekt på data-
sikkerheten

- Bakgrunnen for utviklings-prosjektet var et sterkt ønske fra mange Febdok-brukere om enklere datadrift.
Sammen med it-selskapet Visolit, som i mange år har utviklet løsninger for elektrobransjen, startet vi arbeidet i desember i fjor. Underveis har vi også hatt en pilotgruppe på 15 bedrifter, som både har testet løsningen og kommet med forslag til forbedret funksjonalitet. Dette har fungert meget bra.

Tung satsing 

- Vi har lagt store ressurser i prosjektet. Mange har vært involvert. At systemet er i full drift etter så pass kort tid viser at vi har spisskompetanse til å utvikle slike løsninger. Nelfo har i en årrekke utviklet avanserte dataprogrammer. 

Hovde fremhever at det er en prioritert oppgave for Nelfo å hjelpe medlemsbedriftene med å drive effektivt og skape lønnsom drift.

- Det samme gjelder å øke digitaliseringskompetansen. Nelfosky er et viktig element i dette arbeidet. Med denne løsningen slipper elinstallatørene å tenke på servere og installere programvare. De kan heller bruke tiden på å levere sikre og forskriftsmessige elektriske anlegg. At Nelfosky også reduserer investerings- og driftskostnadene er et annet pluss.

Går raskere

- Nelfosky ble satt i drift i slutten av forrige måned. Hittil har 30 selskaper kjøpt løsningen, der den er en sentral del av den daglige driften. Blant tilbakemeldingene vi får er at det går mye raskere å beregne elektriske anlegg med Febdok. Med Nelfosky går prosessene raskere.

- Det er nok en del selskaper som har tunge datasystemer, med mange inn­logginger og integreringsproblemer, som skaper trege nettverk. Nelfosky løser disse utfordringene.

Drifter alle dataprogrammer

Hovde opplyser at løsningen er tilpasset elektro­bransjen.
- Blant annet er en digital lisens på NEK 400:2018 inkludert via elbok.no, som er Elforlaget sin portal for digitale lærebøker og normer. Portalen er også knyttet til FAQ og tolkninger fra NK64, som gjør det lettere å forstå innholdet.

- Løsningen drifter dessuten generelle dataløsninger som Office og fag­programmer som Febdok, Eldata, Visma Contracting, Speedykraft og Handyman. Brukerne kan legge inn all ønsket programvare.

- Er Nelfosky kun for medlems­bedriftene?
- Løsningen kan brukes av aktører i hele elektrobransjen, som eksempelvis råd­givere. Vi har stor tro på produktet. Basert på tilbakemeldingene er det ingen tvil om at Nelfosky vil effektivisere datadriften, sier Hovde, som opplyser at medlemsbedriftene får 35 prosent rabatt på skyløsningen.

Datasikkerhet prioritert

- I en stadig mer digitalisert verden øker dataangrepene. Dette krever økt oppmerksomhet på datasikkerhet. I Nelfosky er det lagt stor vekt på dette området, der det blir brukt totrinnsverifikasjon fra Microsoft.

- Brukerne får også oppfølging gjennom vår supporttjeneste, som vi har drevet i mange år. Vi er også opptatt av videre­utvikling av skyløsningen, blant annet basert på tilbakemeldinger fra brukerne. 

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Easycalc