Anbefaler automatisk slokkesystem

NYHETER På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har RISE Fire Research laget rapporten ”Lading av elbil i parkeringsgarasjer”
torsdag 26 mars 2020
En ny rapport fra RISE Fire Research fastslår
at det ikke er større behov for sprinkler-
anlegg i parkeringsgarasjer med elbil-
lading, enn i andre parkeringsgarasjer 

Den ser på om lading av elbiler i parkerings­garasjer gir en uakseptabel risiko med hensyn til brann, og i tilfellet hvilke tiltak som kan redusere risikonivået til et akseptabelt nivå. 

Rapporten fastslår at det ikke er større behov for sprinkleranlegg i parkeringsgarasjer med elbil-lading, enn i andre parkeringsgarasjer. Likevel anbefaler RISE å vurdere installasjon av automatisk slokkesystem for å redusere spredningsfaren, selv om ikke regelverket krever det. 

Rapporten fastslår at lading av elbiler ikke gir økt risiko for brann. Dette forutsetter at ladepunktet er i henhold til regelverket, og at anbefalingene fra produsentene av kjøretøyet og ladestasjonen blir fulgt. 

Rapporten påpeker også at potensialet for brannspredning til flere biler i garasjer er større enn før. Moderne biler, uavhengig av drivstoffkilde, har mer brennbart plast og komposittmaterialer enn før. At bilene blir større og står tettere, kan medføre økt risiko for brannspredning mellom biler i parkeringsgarasjer. Dette var tilfellet i Kings Dock Car Park-brannen i England i 2017. Sola-brannen tidligere i år har aktualisert denne problemstillingen. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden