Anbefaler egne brannceller til batterier

NYHETER - Når Li-ionbatterier brenner avgir de brennbare og giftige gasser. Dette er helsefarlig. Derfor er plasseringen av slike løsninger i boliger svært viktig, sier fagkonsulent Marie Kolderup i Nelfo
mandag 8 mars 2021
STORT POTENSIAL. Installasjon av batterier
 boliger for å lagre solstrøm er i startfasen
i Norge. Dette batteriet fra Eaton kan ifølge
leverandøren plasseres i rom uten brann-
celle
FOTO: Eaton 

- Denne problematikken blir beskrevet i veilederen vi har utviklet sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Drammensregionens brannvesen (DRBV) og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Her er det en sterk anbefaling om egne brannceller.

- Mindre batterisystem i boliger og større batterisystem i næringsbygg er regulert av samme regelverk. Bortsett fra at anvisningene til produsentene skal følges, er det ikke spesifikke krav til hvor batterisystemet blir plassert. Noen leverandører anbefaler plassering i egne brannceller, mens andre produsenter har batterier som ikke krever dette. Veilederen er ment som et supplement.

- Basert på vurderinger fra RISE Fire Research, risikovurderinger, veiledninger, erfaringer fra utlandet og standarden NEK IEC 62619:2017 anbefales det sterkt at batterier plasseres i egne brannceller, helst i eksterne bygg som bod eller garasje. 

 Tekniske rom

 - Også rom med sporadisk personopphold eller adgangsbegrensning kan være en mulighet. Dette gjelder eksempelvis tekniske rom, med elektriske fordelinger og andre tekniske installasjoner. Ved gjennomføringer i tekniske rom skal ikke brannklassen forringes. Gjennomføringene må ha samme brannklasse som rommet.

Her må det avklares om kapslingen gjør at batterisystemet kun kan betjenes av sakkyndig personell. Dette vil legge store begrensninger på tilgangen, som neppe er ønskelig i et teknisk rom.

Følsom for temperatur

Kolderup fastslår at batterier er følsomme for temperatur.

- Dette blir beskrevet i veilederen. Den fraråder sterkt å plassere batteriløsninger i eksterne bygg, der temperaturen kan bli lavere enn 0 °C. Dette gjelder også i små rom. Her kan høy omgivelsestemperatur redusere levetiden på batteriet, som kan føre til at BMS-en kobler det ut.

- Batterier skal heller ikke stå i nærheten av varmeutstyr eller varme kilder. Det samme gjelder steder der temperaturen kan bli på mer enn 80 °C mot brennbart underlag. Årsaken er at materiale som varmes opp gjentatte ganger blir pyrofort, slik at det antenner ved en lavere temperatur enn normalt.

- Batterier skal heller ikke plasseres i nærheten av vannuttak eller i områder som er utsatt for mye støv/smuss (eksempelvis saging og pussing i garasje eller bod).

- Veilederen fraråder også å montere batterier ved rømningsveier (som trapper og ganger) og i soverom, stue og kjøkken. Dette gjelder også ved utgangsdører. En termisk hendelse skal ikke hindre beboerne i å komme seg ut fra huset.

Tungt

- Elinstallatørene må dessuten sørge for at batterisystemene står i tørre rom med god ventilasjon. De må også tenke på at batterier er tunge, spesielt når det det er snakk om større anlegg. Vegger eller gulv må tåle vekten og være fri for elektriske ledninger, røropplegg og andre hindringer. På samme måte må monteringssystemet/festemateriell tåle belastningen.

Batteripakke

Kolderup forteller av veilederen er en del av "Batteripakken" til Nelfo, som omfatter både nettkurs, webinarer, podcaster og veileder.

- Her tilbyr vi nettkurset "Batterier og lokal energilagring" og webinarene "Dokumentasjon for batteriinstallasjoner" og "Batteriinstallasjoner". Batterisystemer i boliger er også tema i en episode av Elektropodden. ²Batteripakken² til Nelfo er et godt utgangspunkt for elinstallatører som vil satse på batteriinstallasjoner i boliger.

- Daglige henvendelser fra medlemmene tyder på at mange ser muligheter her. Den globale etterspørselen etter batterisystemer er anslått å øke fra rundt 200 GWh i dag til 5 000 GWh i 2050. Samtidig vil økende etterspørsel redusere kostnadene. Frem mot 2030 forventer NVE en halvering. I sitt lavutslippsscenario anslår Statkraft at batterikostnadene vil reduseres med mer enn 70 prosent i 2050. Ifølge deres prognoser vil stasjonære batterier utgjøre rundt 12 prosent av den totale batterikapasiteten i 2050. Dette er sterke drivere.

- I år regner vi med å gjennomføre rundt ti batterikurs. Vi har også kjørt flere webinarer, der deltakerne fikk stille spørsmål. Her diskuterte store aktører i bransjen felles problemstillinger.

Downlight
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar