Arbeidstilsynet kontrollerer smittevern

NYHETER - For å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset skal vi kontrollere at smittevernet blir ivaretatt på norske arbeidsplasser.
torsdag 26 november 2020
Arbeidstilsynet varsler strenge reaksjoner i
arbeidet med å kontrollere at tiltak for å
hindre koronasmitte er iverksatt

- De som bryter regelverket må regne med korte frister og strenge reaksjoner, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

- Smittevern blir kontrollert i alle våre planlagte tilsyn. Bygg og anlegg, fiskeindustrien, verft og bilpleie er bransjer som peker seg ut med høy risiko for importsmitte. Derfor blir disse prioritert.

Det er Arbeids- og sosialdepartementet og statsminister Erna Solberg som har gitt Arbeidstilsynet i oppdrag å prioritere kontroll med arbeidsgiverne sin ivaretakelse av smittevern.
Årsaken er at antall smittede har økt betydelig den siste tiden, og at det trengs en betydelig innsats for å bremse spredningen.

Arbeidsgivere som blir kontrollert får spørsmål om de har kartlagt og risikovurdert faren for spredning, og om de har en plan for å iverksette tiltak for å fjerne eller redusere risikoen. Arbeidstilsynet skal også kontrollere om innkvarteringen er forsvarlig med tanke på smittevern.

Umiddelbar stopp

- Om vi avdekker at arbeidsgivere ikke gjør det de skal for å hindre at de ansatte blir utsatt for smitte, gir vi pålegg med svært korte frister. Der det ikke er iverksatt nødvendige tiltak kan vi umiddelbart stoppe arbeidet, sier Vonheim.

- Vi kommer også til å kombinere fysiske tilsyn med tilsyn med video. Samtidig ber vi om dokumentasjon som viser hvilke risikovurderinger som er gjennomført, og at konkrete smitteforebyggende tiltak beskrives.

- I utgangpunktet er det kommunene som fører tilsyn med brudd på smittevernsbestemmelsene. Slik smittetrykket er for tiden har de utfordringer med å følge opp, og har behov for avlastning. Arbeidstilsynet vil derfor bistå.

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud