Automatisering bør være elinstallatørens oppgave

NYHETER - Elinstallatøren bør gjøre en større del av automatiserings­­jobben.
onsdag 4 september 2019
SENTRALT SATSINGSOMRÅDE.
Basmontør Halldor Valur Stefansson i
arbeid på et automatiserings­oppdrag. 
©Fotograf John Petter Reinertsen

Vi tilbyr alle typer løsninger innen generell automati­sering og bygg­automatisering, sier Frode Kjensrud, leder for automatiserings­avdelingen K2 Controls i K2 Elektro på Lørenskog.

- Dette er vår hovedsatsing. Vi har bygget opp denne avdelingen fra grunnen, inkludert en egen lab.

- Automatisering er nødvendig om et bygg skal fungere i fremtiden. I de fleste næringsbygg finnes det et sentralt driftsanlegg (SD-anlegg). Tradisjonelt styrer og kontroller det ventilasjonsanlegget. Dette er anlegg bransjen har god kompetanse på.

- Samtidig er det andre styringssystemer som er like viktige, som bransjen ikke har like stor kunnskap om å integrere. Dette gjelder blant annet solavskjerming, varme, kjøling, overvåking, belysning og logistikk.

- For å utnytte løsningene optimalt må alle interne styringssystemer integreres i SD-anlegget. Altfor mange bygg har systemer som ikke snakker sammen. Det gjelder å få kontroll på alt. Alle systemer og sensorer må snakke sammen.

- Med lokale styringer som programmeres etter brukernes og eiernes ønsker, sikrer vi full kontroll med installasjonene. I laben vår tester vi produkter og komponenter fra ulike leverandører for å kontrollere integrasjon mot toppsystemet. Dette gir oversikt over komponenter som kan brukes i anlegget.

Låste systemer er gårsdagens løsning
Kjensrud påpeker at mange eksisterende bygg er låst til én leverandør.

- Vi leverer kun åpne SD-systemer, som kan snakke med alle typer sensorer og interne styringssystemer. Det finnes mange styrings- og reguleringskomponenter i nye og eksisterende bygg med funksjonalitet som ikke blir utnyttet. De er tilkoblet låste systemer med begrenset funksjonalitet.

- Det er fornuftig å samle bygningsstyring (BMS) og energistyring (EMS) i ett system. Det er gammeldags å kjøre disse separat. Å kjøre dem samlet gir tilgang til mange nyttige data. Samtidig er innsamling og analyse av dataene automatisert.

Egen testlab viktig grunnpilar
- Hva betyr det å ha en egen automatiseringslab?

- Med denne bygger vi spisskompetanse på styrings- og toppsystemer. Her utvikler vi skreddersydde løsninger for hvert bygg. Vi programmerer brukergrensesnitt så enkelt eller avansert kundene vil ha det. Det blir på en måte som å lage apper. Her samarbeider vi med mange aktører. Avdelingen har to byggautomasjonsteknikere som arbeider fast på testlaben.

- En egen testlab er helt nødvendig. Vi får ikke slik kompetanse uten å bruke mye tid på utvikling og testing. Denne kunnskapen må vi ha for å levere det kundene trenger. Det er også en stor fordel at vi har egen elektroavdeling.

- Rådgivning er en viktig del av automatiseringsleveransen?

- Helt klart. Det er viktig å være på bygget, og se helheten.

Rask utvikling krever felles standard
Kjensrud påpeker at it-bransjen er på full fart inn i byggmarkedet med stadig ny sensorteknologi.

- Samtidig som vi er positive til sensorteknologi, er vi klare på at et SD-anlegg skal styre alt i bygget. Sensorer hjelper lite om ikke systemene i bygget kan styres. Det er også viktig å advare mot sensorløsninger som skal erstatte toppsystem. For tiden er det mye diskusjon om dette. Det er ikke enighet om en felles standard, samtidig som teknologien utvikles veldig fort. Det som er sikkert, er at det er absolutt nødvendig med et ­digitalisert toppsystem i et bygg.

- Hvor viktig er byggautomatisering for K2 Elektro?

- Dette utgjør 30-40 prosent av omsetningen. Det er dette markedsområdet som vokser mest.

Lite offensiv bransje
Kjensrud synes ikke elinstallatørene er særlig offensive på dette fagområdet.

- Altfor mange tradisjonelle elektrobedrifter nøler med å satse. Vi synes det er veldig motiverende å kunne tilby både elektro og automatisering. Det er slutt på at SD-anlegget kun dreier seg om ventilasjon. Disse systemene omfatter mye mer.

- Fortsetter K2 Elektro satsingen på dette markedet?

- Vi regner med å satse enda sterkere. Elektro- og VVS-bransjen må bli flinkere til å utnytte synergier og samarbeide. Mange bygg har stort potensial for optimalisering av energiforbruk og komfort om systemene blir utnyttet.

- Det er et stort og raskt voksende marked på generell automatisering og byggautomatisering. Vi leverer også automatikk og styringssystemer til maskiner og lignende. K2 Elektro ser store muligheter i dette markedet. 

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden