NYHETER

Avinor vil ha seriøse leverandører

NYHETER Stadig flere store byggherrer samarbeider med Skatteetaten for å sikre seriøse leverandører.
onsdag 5 juli 2017
Avinor er en av flere store bestillere som
samarbeider med Skatteetaten for å
hindre useriøse aktører innpass i
prosjekter. Foto: Avinor

Avinor har signert en slik avtale, der potensielle leverandører og underleverandører må gi Avinor fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten, slik at det er mulig å kontrollere at de oppfyller lovmessige plikter.

- Avinor er byggherre i flere store byggeprosjekter. Dette samarbeidet skal sikre at leverandørene vi tildeler kontrakter opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgiving, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Ann Kjersti Kjeia Sletten, direktør for Skatt øst, sier at Illegale selskaper i mange år har truet seriøse aktører i byggebransjen ved blant annet konsekvent å underby i anbudskonkurranser.

- Vi kan tilby et bedre beslutningsgrunnlag for dem som skal ta inn nye leverandører. Det vil bidra til å begrense handlingsrommet til de kriminelle aktørene.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
FSE kurs