Bør kunne måle radiostøy

NYHETER - Elinstallatørene bør lære seg å forebygge og oppdage frekvensforstyrrelser fra elektroniske komponenter, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nkom.
tirsdag 23 april 2019
IDENTIFISERE STØY. Nkom oppfordrer
linstallatører til å skaffe seg kompetanse
og utstyr for å oppdage og identifisere
kilder eller årsaker til radiostøy,
eksempelvis i lysanlegg.
 Illustrasjonsfoto

- Elinstallatørene bør være bevisst på faren for frekvens­forstyrrelser fra elektroniske komponenter, og lære seg å forebygge og oppdage dette.

På Den Nasjonale Elsikkerhetskonferansen til Nelfo i mai skal han snakke om EMC-problematikk.

- Å bruke spektrumsanalystatorer og antenner for å måle støy fra eksempelvis strømforsyninger til LED-lys kan sikre god kvalitet i installasjonen og forebygge eventuelle problemer. Dette kan hindre at installasjonen i verste fall må gjøres på nytt.

Ingen store saker etter Rockheim
- Er radiostøy et utbredt problem?

- Selv om det har vært en del mindre støysaker knyttet til LED-belysning, er det ingen på nivå med Rockheimsaken for noen år siden. Jeg tror mange lærte av det som skjedde der. Den saken viste at det er totalløsningen som må oppfylle kravene. Det hjelper ikke nødvendigvis om enkeltkomponentene gjør det. Før installasjonen starter, er det viktig å ha en gjennomtenkt og kvalifisert formening om totalløsningen oppfyller kravene. 

- Vi får stadig meldinger om småforstyrrelser forårsaket av slik støy. Det finnes en del billigprodukter på markedet. Selv om vi ikke regner med å bli helt kvitt dette, kan elinstallatørene forebygge mange av disse forstyrrelsene.

- En del byggeiere og leietakere har begynt å teste Power over Ethernet (PoE). Er det fare for støy her?

- De som bruker slike løsninger må være oppmerksom på faren for økt temperatur i kabelen. Her er den tillatte effekten økt fra 15 til 90 W. Det kan begrense lengden kabelen er brukbar i. Også gnistdannelse i forbindelse med at utstyret blir plugget i kan degradere ytelsen. Jeg kan ikke se at radiostøy skal bli et problem med PoE når det gjelder utstråling av frekvensforstyrrelser.

Mer sårbar
- Bruken av IoT vil utvilsomt gi merverdi for samfunnet. Samtidig må aktørene tenke gjennom hvordan de skal håndtere den økte sårbarheten ved eventuelle bortfall av IoT-tjenester for kortere eller lengre tid.

- Spesielt flyselskaper og luftambulansen er sårbare for radiostøy eller jamming av GPS-signaler. Også byggeprosjekter som er avhengig av presis graving og påvising kan få problemer om GPS faller ut. Utstyr kan settes ut av spill, i hvert fall i et begrenset område. Radiostøy og jamming kan også utgjøre en risiko for mobilnett, som i enkelte områder i praksis er den eneste måten å kommunisere på. 

- Nkom arrangerte nylig et seminar, der vi inviterte bransjen til et faglig IoT-dypdykk. IoT og 5G er svært sentrale byggesteiner i den videre digitaliseringen og samfunnsutviklingen. Seminaret drøftet tema som frekvensbruk, interferens, stråling, sikkerhet, sårbarhet, kommunikasjons- og personvern, standardisering og konkurranseforhold.

Vil ha innspill
- Vi har også utarbeidet rapporten ”På vei mot et IoT-samfunn - utvikling og betydning for Nkom”. Den ønsker vi å diskutere med andre myndigheter og eksterne fagmiljøer. Vi vil ha innspill fra bransjen. Med forventet vekst i antall trådløse IoT-enheter, regner vi også med flere saker knyttet til forstyrrelser.

- Hva er budskapet ditt på konferansen?

- Nkom vil inspirere elinstallatørene til å skaffe seg kompetanse og utstyr for å oppdage og identifisere kilder eller årsaker til radiostøy. Å tilby slike tjenester og kunnskap kan bli et konkurransefortrinn. 

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden