BIM-teknikere på offensiven

NYHETER - Bruk av BIM gir bedre logistikk på byggeplassen, sier Mons Reseland og Raul Waage, begge nyutdannede BIM-teknikere fra Fagskolen i Oslo.
torsdag 24 september 2020
400 BIM-TEKNIKERE. Siden 2008 har Fagskolen
i Oslo utdannet 400 BIM-teknikere.
Til høsten tilbyr de også en linje for anlegg og
infrastruktur (AI) 
Foto: Fagskolen i Oslo 

På den avsluttende BIM-showoffen viste de to hvordan BIM kan brukes til å dele et byggeprosjekt i enkeltrom, og hente rapporter i Excel.  

Med rapporter som inneholder spesifikasjoner og antall pr. produkt, kan det bestilles og leveres materialer og utstyr pr. rom. Med Excel slipper fagarbeidere å sette seg inn i BIM-programmene.  

Viktig forenkling

- Dette er meget nyttig. Fagarbeidere har ofte bestillingsansvar. Her må de gjøre så godt de kan. Da blir det gjerne en del feil. Med denne metoden blir dette mye enklere, fastslo faglærer Ingolf Sundfør 

På spørsmål fra en av deltakerne bekreftet ­Reseland at metoden også kan brukes mot nLink-robot.  

Nyttig visualisering

Julian Heidari demonstrerte med sitt prosjekt hvordan BIM kan brukes for å lage en visuell tilstandsrapport på eksisterende bygg. Han viste dette for et tenkt bygg, der det er enkelt å fastslå tilstanden rom for rom. Rapporten inneholdt romnummer, beskrivelse og tilstand. Fargekoder beskriver behovet for vedlikehold eller utskifting: Grønn er bra tilstand. Gul farge betyr at vedlikeholdstiltak bør vurderes, mens rødt er utskifting. Rapporten var laget i Dalux. 

- Løsningen fungerer bra med app på mobil, fortalte Heidari. 

Sparer tid med LCA integrert i BIM. Prosjektet til Andreas Ombudstvedt var basert på behovet for bruk av livsløpsanalyser (LCA) i en tidlig fase, og redusert tidsbruk til slike analyser. De er blant annet viktige i forbindelse med miljøsertifiseringer. Mens dette tidligere var en manuell prosess, er det nå mulig å automatisere.  

- Jeg har vært opptatt av å gjøre LCA mer tilgjengelig for bruk i prosjektene. Svane- og Breeam-sertifisering krever en komplett LCAMapping kan skje med direkte integrasjon mellom programmer, eller med Excel eller XML.  

Har utdannet 400 BIM-teknikere

BIM-tekniker­utdanningen ved Fagskolen i Oslo inviterer hvert år til et treff ved avslutningen av skoleåret. Dette er en god anledning for studentene til å presentere ­eksamensprosjektene for det som kanskje kan bli deres fremtidige arbeidsgivere. På grunn av koronarestriksjonene ble det i år gjennomført som et digitalt møte. 

Fagskolen i Oslo, som er lokalisert på Kuben yrkesarena på Økern, har tilbudt BIM-teknikerutdanning siden 2008. I denne perioden er det utdannet rundt 400 BIM-teknikere. Samtidig har fagskolene på Kongsberg, Gjøvik og i Østfold og Vestby utdannet ca. 200 BIM-teknikere.   

- Studentene kan spesialisere seg på konstruksjon, installasjon og anlegg og infrastruktur (AI). Sistnevnte spesialisering er et tilbud fra høsten 2020, forteller faglærer Ingolf Sundfør. Han fastslår at BIM-teknikerkompetanse på disse spesialiseringsområdene er svært etterspurt i byggebransjen. 

- En BIM-tekniker er en digital problemløser med fagarbeiderbakgrunn. Det er en gullstandard.  

For få kvinner

- Til høsten starter rundt 60 studenter på studiet ved Fagskolen i Oslo. 20 av dem på BIM for anlegg og infrastruktur.  

- Med svært stor oversøking tenker vi hele tiden på videreutvikling. Samtidig er kvaliteten på BIM-utdanningen det viktigste. Derfor må vi vokse sakte.  

- En stor utfordring er at det er alt for få kvinner som søker hos oss. Derfor oppfordrer vi kvinner med bakgrunn fra byggebransjen om å søke på BIM-teknikerstudiet.

Fremtidens nøkkelkompetanse  

Teknisk direktør Jon-Steinar Sjøvik Hanstad i Nelfo fastslår at digitale byggeprosesser er i stor utvikling.
- Her har BIM-teknikere en nøkkelrolle både i gjennomføring av byggeprosesser og drift av ferdige bygg. Dette behovet vil øke. Bransjen etterspør slik kompetanse. 

- Dekker dagens utdanningstilbud bransjens behov?  
- Dette er en ganske ny utdanning og et fag i endring. Derfor ser jeg for meg en stadig utvikling. BIM-tekniker er en smart utdanning å satse på.
- Sammensatt kompetanse er ettertraktet. Eksempelvis å kombinere elektroingeniør- og BIM-teknikerutdanning. Det er få som har dette.

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
TXXI
ANNONSE
Easycalc