NYHETER

BIM er snart ­standardverktøy

NYHETER - BIM er i ferd med å bli et standardverktøy for større byggeprosjekter, sier Kjetil Johansen, fagsjef digitalisering og BIM i GK.
fredag 27 april 2018
BIMMER BIBLIOTEK.
Stadig flere bygninger i Norge blir
prosjektert med BIM. Nye Deichmanske
hovedbibliotek i Bjørvika i Oslo er blant
disse. ©Fotograf John Petter Reinertsen

For to år siden spådde han i Elmagasinet at det ville bli ”BIM eller forsvinn innen fem år”.

- Det perspektivet står jeg fortsatt ved. Jeg opplever at det skjer noe hele tiden. Det er veldig mange som tar tak i dette. I stillingsannonser er det mange ulike aktører som søker etter BIM-kompetanse.

Har bygget ressurser internt
- I GK er BIM standard for hele konsernet. På elektro har vi bygget opp prosjekteringsressurser. Det hadde vi ikke for to år siden. På de største prosjektene må vi kjøpe kompetanse, for ikke å binde opp disse ressursene over for lang tid.

- Noe vi merker spesielt i egen bedrift, er at ansatte fra flere områder er interessert i BIM. Tidligere var det kun de som arbeidet med prosjektering som forholdt seg til BIM. Nå ønsker både innkjøp og montasje tilgang til modellene. De ser at de kan få enkel og rask tilgang på data om fremdriften i prosjektene. Montørene ute på bygget kan raskt og enkelt registrere inn i modellen hvilke deler av anlegget som er ferdig montert.

- Hvordan er situasjonen utenfor egen bedrift?

- GK er avhengig av mange andre aktører. Det varierer hvor langt de er kommet. Alle de store bedriftene har gjort det nødvendige løftet. De mindre er ikke kommet like langt. Likevel merker vi en betydelig endring i etterspørslene vi får. Selskaper som for to år siden ikke spurte om BIM, etterspør nå dette. De vil blant annet ha modeller ute på byggeplassen. Også på produktområdet er det utvikling. Det er viktig å bruke BIM til bestilling, innkjøp og kalkulasjoner. I dag er det en helt annen bevissthet om nytten av BIM enn for to år siden.

Åpen BIM viktig nøkkel
Johansen understreker at det er åpen BIM som gjelder.

- Dette er nøkkelen til å utveksle data med andre aktører. Det finnes nok ett og annet prosjekt der det blir brukt andre formater enn de åpne. Selv om det går greit om alle aktører bruker samme format, er åpen BIM en forutsetning for at dette skal fungere.

- Hvor langt fremme er elektrobransjen, sammenlignet med andre aktører i byggebransjen?

- Viljen til å bruke BIM har vært der hele tiden. Problemet er at verktøyene har manglet. Derfor har elinstallatørene kommet på etterskudd. Nå er disse verktøyene på plass. Jeg tror elektrobransjen vil innhente de andre aktørene veldig raskt. I løpet av to år ser jeg ikke bort fra at elektro til og med vil gå forbi. Dette fagområdet har kanskje mer å tjene på å bruke BIM enn noen andre av de tekniske fagene.

- De store selskapene har hatt dette på plass lenge. Nå ser flere mindre selskaper også nytten av BIM. De minste prosjektene kan fortsatt klare seg uten BIM. Det kan ikke de mellomstore og store. Å delta her krever BIM-kompetanse. De som ikke skaffer seg nødvendig kunnskap, vil veldig snart ha utspilt sin rolle i litt større prosjekter.

Ha bakkekontakt
ohansen påpeker at det er viktig å ha bakkekontakt.

- Mange av de små nøler trolig fordi dette virker så overveldende. Det høres voldsomt ut med digitalisering og BIM.

- Det er viktig å tenke gjennom hva dette egentlig innebærer. De trenger nødvendigvis ikke å prosjektere selv. Det de først og fremst har behov for er kompetansen til å forstå BIM-kravene, og formidle disse til en prosjekteringsleverandør. Denne kunnskapen er nødvendigvis ikke veldig dyr eller ressurskrevende å skaffe seg. BIM er mye mer enn kun 3D-modeller. Selskapene kan ha mye BIM-kompetanse uten å ha verktøyene. Denne budskapet er viktig å få ut til de minste bedriftene.

Stadig flere skjønner alvoret
Daglig leder Anstein Skinnarland i buidlingSMART, som fastslår at en stor del av bransjen er kommet langt i bruken av BIM, sier det er store forskjeller mellom offentlige og private byggherrer.

- Utviklingen i bruk av åpen BIM i Norge er kommet langt. En av grunnene er at store, offentlige utbyggerne krever BIM med åpne, internasjonale standarder. Med bestillermakt kan de påvirke bransjen. Her har Statsbygg og Forsvarsbygg stått i fremste rekke.

- Mange av de private byggherrene trykker ikke til på samme måte?

- Disse årsakene kan jeg kun spekulere rundt. Noe kan ligge i at private utbyggere ikke har samme krav om åpenhet i anskaffelsesprosessen som offentlige har. Dessuten er flere engangsbyggherrer, som mangler kontinuiteten som trengs for å bygge kompetanse på dette og stille riktige krav. Dette vil buildingSMART gjerne hjelpe til med.

- Siden ingen prosjekter er like, er det vanskelig å undersøke utbredelsen i BIM-bruken og verdien av denne.

- Det er likevel ingen tvil om at digitalisering av prosessene og informasjonsflyten ved bruk av åpen BIM er smart. Stadig flere har oppdaget og erkjent dette. De ser at det er fornuftig å bruke BIM med åpne standarder.- Den beste indikasjonen på voksende interesse og aktivitet er kanskje at antall medlemsorganisasjoner i buildingSMART de siste to siste årene har økt fra 80 til 128. I samme periode har buildingSMART vokst fra én fast ansatt til fire. Denne muligheten til mye større aktivitet gjør at flere blir oppmerksomme på BIM, og tør å prøve det. Også i arbeidet med Digitalt veikart for byggenæringen, der BIM er sentralt, er det økt interesse. En samlet byggenæring har satt høye mål, og erkjent at den må digitalisere sammen for å nå dem.

- Åpen BIM blir den normale måten å prosjektere, bygge og utføre FDVU på i fremtiden. Store deler av næringen har sett alvoret i dette.

BIMMER BIBLIOTEK. Stadig flere bygninger i Norge blir prosjektert med BIM. Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika i Oslo er blant disse. ©Fotograf John Petter Reinertsen

Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Elsikkerhetskonferansen19