Blir banket opp i byggebransjen

NYHETER Om økonomien hadde tillatt det, kunne daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn (FPB) tenkt seg en kollega. Med hundrevis av saker i året har han mer enn nok å gjøre.
torsdag 8 oktober 2020
STÅR PÅ. Lars Mamen fronter kampen
mot arbeidslivskriminalitet i Oslo og
Viken
Foto: Håvard Sæbø, LO Media

- I oppstartåret 2019 sendte jeg flere enn 220 varsler om kriminelle handlinger til A-krimsenteret i Oslo, til tross for at vi måtte arbeide en del for å få inn tips.
Nå er vi så kjent i miljøet at tipsene stort sett kommer av seg selv, sier Mamen.

- Da FPB startet som prosjekt i januar 2019, ble Oslo og Akershus definert som geografisk nedslagsfelt.
Siden vi også får saker fra hele Viken vurderer vi å utvide dette. 

Svindel, trusler og juling

- Hvilke saker er de mest vanlige?
- Vi får mange tips fra arbeidstakere som er svindlet, utnyttet og truet.
I de verste tilfellene er folk blitt banket opp. Dette gjelder ofte nyankomne arbeidstakere fra østeuropeiske land. Oftest har de ikke medlemskap i noen fagforening. I disse landene er det ingen sterk kultur for dette.
Dermed blir arbeidsfolk grovt utnyttet i et system der arbeidsmiljølov, avtaler og folkeskikk ikke gjelder.

- Hvor vanlig er det at arbeidstakere blir banket opp?
- Det er dessverre ikke uvanlig. I denne bransjen er det så mye penger at useriøse aktører er villige til å beskytte profitten sin med vold.
Dette er et samfunnsproblem. Forholdene er verre enn jeg trodde før jeg begynte i denne jobben.

Alle burde se

Mamen er bekymret for at råttenskap og kyniske arbeidsgivere er i ferd med å bli selve systemet. Han spør seg hvordan samfunnet og bransjen har latt det bli slik.

- Samtidig som det er mange seriøse selskaper, er det en del aktører som omgår lovene i frykt for å prise seg ut. Arbeidslivskriminaliteten dreier seg ikke lenger kun om enkeltsaker. Kriminaliteten foregår i alle yrkesgrupper i bygg og anlegg, og på tvers av faggrenser.
Vi har også avdekket a-krim hos store entreprenører og offentlige byggherrer. Alle burde se det. Bransjen kan nok gjøre en større innsats for å bli kvitt problemet.

Får advokathjelp

Mamen forteller at i mange av sakene kan ikke FPB kun nøye seg med å ta imot og undersøke tipsene som kommer.

- Varslerne står ofte i en svært vanskelig og stressende situasjon. Mange av dem snakker og forstår ikke norsk. De trenger juridisk hjelp til å drive inn utestående lønn, og motsette seg usaklig oppsigelse og krav om payback.

- Derfor samarbeider vi med dyktige advokater, slik at utnyttede arbeidstakere kan få råd og veiledning. Noe av advokathjelpen kjøper vi.
I noen saker stiller advokater opp i en dugnad. Eksempelvis har LO svært gode arbeidsrettsadvokater. De har stilt opp til en del slikt dugnadsarbeid.

- Tilbudet om råd og juridisk hjelp gjør nok at de virkelig føler at de får noe igjen for å tipse oss. Tilgangen på juridisk hjelp er viktig. Uten dette er maktforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver svært ujevnt. De som varsler oss har ofte en veldig god sak mot arbeidsgiver.

Publisitet mot represalier

- Varslere kan risikere represalier?

- Det er fare for det. Samtidig er det slik at jo flere som vet om saken og følger med, desto vanskeligere blir det å utføre represalier. At vi har fått god pressedekning på store saker vi har hatt, gir en viss trygghet i seg selv.

- Mange kvier seg for å varsle direkte til en offentlig etat. Det er lettere å varsle oss. Samarbeidet med Frelsesarmeens migrasjonssenter, Hope for Justice og andre hjelpeorganisasjoner har også vært til stor hjelp. Dette har gitt tilgang til direkte kommunikasjon med utsatte arbeidstakere, og bidratt med kunnskap om kriminelle aktører.

Mistenker mørketall for elektro

- Hvordan er situasjonen i elektrobransjen? Har dere hatt mange saker her?
- Elektro er nok en mer ryddig del av byggebransjen. Noen saker har vi hatt. Blant annet ser vi på en sak der det er snakk om både utnytting, svindel og trusler. Også her er det tydeligvis et marked for svarte tjenester.

- VI ønsker flere tips fra elektrobransjen. Jeg tror elinstallatørene ser en del ugreie forhold de ikke melder inn.

- Er det mulig å varsle anonymt?
- Vi ser svært gjerne at tipseren oppgir navn til oss. Dette kan vi anonymisere før vi sender det til A-krimsenteret. Kun i noen helt spesielle saker, der et navn kan styrke saken, oppgir vi navnet på tipseren. Dette gjør vi selvfølgelig i forståelse med varsleren.

Noen skritt i hver retning

- Hvordan ser du på utviklingen i byggebransjen?
- Med tanke på at de store bransjeak­tørene er mye mer opptatt av problemet enn før, går utviklingen delvis i riktig retning. Samtidig går det også litt i feil retning. De useriøse aktørene blir stadig flinkere til å skjule aktiviteten sin. De skaffer seg gjerne hjelp fra useriøse regnskapsførere og advokater, slik at de fremstår med en seriøs fasade.

Mamen fastslår at det fortsatt er mange forbrukere som kjøper svarte tjenester.

- Håndverkere forteller at de stadig får spørsmål fra kundene om de kan sende hele eller deler av fakturaen uten mva. I sommer var det mange eksempler i Oslo på at forbrukere ble svindlet av omreisende håndverkere.
Her var det folk som ble lurt for flere hundre tusen kroner.

- Dessverre kom tipsene for sent til at etatene rakk å finne håndverkerne på stedet. Etatene er avhengig av å få tips om slike selskaper mens arbeidet pågår, slik at de kan ta dem på fersk gjerning.  

- Flere slike bedrifter er blitt stoppet. De ansvarlige er ikke så lett å stoppe. Så snart den ene bedriften er stoppet, starter de en ny. Eller de skaffer seg stråmenn.

Rammet av korona

Mamen forteller at koronapandemien har påvirket arbeidet merkbart.

- Etatene har hatt restriksjoner på hvor mye de kan være ute og kontrollere. Derfor har de ikke hatt mulighet til å følge opp tipsene på vanlig måte. Samtidig har politiet vært operative. De har tatt seg av flere saker Arbeidstilsynet normalt er ansvarlige for. Blant annet stoppet de i sommer en ikke-forskriftsmessig riving av asbestplater.

- På grunn av koronasvindel har A-krimsenteret i år omprioritert sine ressurser. Blant annet har det vært mye svindel med dagpenger. Slike saker tar de tak i direkte.

Godt innarbeidet

- Hvordan blir videreutviklingen av FPB?
- Vi har et godt rykte i byggebransjen, og funnet en metode som virker. Derfor fortsetter vi som før. 

Downlight
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar