NYHETER

Boligmappa har passert en halv million

NYHETER - Med mer enn en halv million mapper og nesten to millioner filer er Boligmappa Norges desidert største portal for boligdokumentasjon, sier daglig leder Per Christian Svendsen.
fredag 29 september 2017
STØRST I NORGE. Boligmappa er
Norges største portal for bolig-
dokumentasjon. Det er registrert mer
enn 500 000 mapper

- Tjenesten boligmappa.no, eller ”boligens servicehefte”, blir i stadig økende grad tatt i bruk av både boligeiere og håndverkere. Vi håper veksten kommer fordi vi utvikler løsninger som gir god nytte i hverdagen.

Deler æren med mange
- Hva er suksessoppskriften?

- Vi hadde ikke klart dette uten våre mange partnere. Mye av æren bør rettes til organisasjonene som har tatt Boligmappa inn i varmen. Konsulenter fra ulike forhandlere har også betydd mye for å få kunnskap ut til bedriftene om Boligmappa.

- Våre eiere med Nelfo i spissen skal også ha en stor takk. De har gitt full støtte til strategien vi følger, og bidratt med kunnskap, nettverk og kapital. Vi hadde aldri fått den eventyrlige veksten de siste årene om det ikke hadde vært for medlemsbedriftene i Nelfo. De var først ute med å bruke Boligmappa, og har aldri sett seg tilbake.

- Jeg må også gi honnør til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og flere lokale eltilsyn (DLE), som tidlig ga støtte til Boligmappa som system og virkemiddel. Det var ingen selvfølge. Suksessoppskriften er derfor vanskelig å definere. Det er mange som har bidratt. Et godt lag med gode støttespillere pluss nytten løsningen gir brukerne i hverdagen, er lik suksess.

Vil ikke bli ”bolig-facebook”
 - Hvor mange bruker boligmappa hver dag?

- Vi har brukt flere hundre tusen kroner mer på BankID-innlogginger i år enn vi hadde budsjettert for. Det betyr at det har vært mange hundre tusen flere innlogginger enn vi regnet med. Budsjettet var heller ikke tamt fra før. Samtidig er det ikke noe mål at brukerne skal være inne på Boligmappa hele tiden.

- Selv om vi som mange andre leverandører alltid ønsker mer bruk, skal vi være mye nærmere Brønnøysundregistrene og Altinn enn Facebook eller Bonytt.

Nelfos medlemsbedrifter topper
 - Hvordan mange elinstallatører bruker tjenesten?

- Det er jevnt stigende. I snitt kommer det en ny elinstallatør hver dag. Det er en stor andel elinstallatører som bruker Boligmappa. Hver måned loggføres 25 000 ordrer i Boligmappa. Nelfo-bedrifter ligger på topp måned etter måned.

- Hvilke fordeler har det for elinstallatørene å bruke Boligmappa?

- Det blir enklere å dokumentere. Samtidig får de bedre kundedata, oversikt,  kontroll og lønnsomhet. De får også flere oppdrag, mer tid til selve håndverket og gode kundeopplevelser. Færre avviksregistreringer fra eltilsynet er annen stor fordel. De som ikke bruker den bør ta en ringerunde til dem som bruker tjenesten. De svarene gir nok bedre verdi enn de som kommer fra meg.

Satser tungt på videreutvikling
- Hvordan kan tjenesten videreutvikles? Har dere konkrete planer om nye funksjoner eller tjenester?

- Vi har aldri satset mer på utvikling enn nå. De neste årene skal vi investere 20 millioner kroner i Boligmappa.

- Vi har nettopp lansert første del av ”Boligmappa Service Plattform”, som gjør det mulig for andre aktører å lage tjenester på toppen av vår grunnmur. Noen av Norges største merkevarer er i gang med en slik utvikling.

- Snart lanserer vi også Norges første leietakerregister, som skal gi bedre støtte for dokumentasjon av arbeid som blir utført hos leietakere i forretningsbygg.

- Alle skip er registrert i skipsregisteret. Dessuten er tuneller registrert. Her arbeider elektrikere hver dag. Det er ingen grunn til at dette ikke skal dokumenteres med den samme infrastrukturen som vi har utviklet for eiendom.

- I november kommer ”Solcelleregisteret”, som gjør det mulig å registrere solceller, elbilladere og energilagringssystemer gjennom Boligmappa. ”Finn ledig håndverker” er en annen tjeneste som blir lansert i år. Samtidig kommer vi med støttetjenester til kundeoppfølging, betaling og analyseverktøy.

Registrering er svaret på mange utfordringer
 - Hvor mange brukere av Boligmappa kan det bli?

- Vi har så vidt startet. Manglende informasjon om bygg og boliger er medvirkende årsak til blant annet svart arbeid og høyt tvistnivå. Når data ikke registreres og er tilgjengelige, virker det konkurransevridende og fordyrende. Bransjen må ta sin del av jobben. Alt arbeid på bygg og boliger bør registreres. Programvare som forenkler, forbedrer og fornyer prosesser bør tas i bruk. Her har elektrobransjen og Boligmappa vist vei. De andre håndverkerfagene bør bli inspirert av elektrobransjen.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga