NYHETER

Bruker mobilen som skanner

NYHETER Ved det nye veterinærbygget på Campus Ås bruker Statsbygg smarttelefoner som skannere for å få oppdaterte 3D-bilder av råbygget underveis i byggeprosessen.
onsdag 13 september 2017
Foto: Imerso

Dermed kan det som er ferdigstilt sammenliknes med BIM-modellen og arkitekttegningene. Det gir mulighet for å rette avvik før det er for sent. Skanneverktøyet er utviklet gjennom et pilotprosjekt, der Statsbygg samarbeider med det norske programvareselskapet Imerso.

Veterinærbygget på Campus Ås er det største pågående byggeprosjektet til Statsbygg. Her skal både syke og friske dyr behandles, samtidig som det skal drives forskning. Bygget skal stå ferdig til studiestart høsten 2020.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga