Bygger miljøskole

NYHETER NCC Building Norge har fått en kontrakt for gjennomføring av fase 1 i byggingen av en skole med høy bærekraftprofil for Undervisningsbygg i Oslo.
onsdag 30 desember 2020
NCC Building bygger miljøskole for
Undervisningsbygg i Oslo 
Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur 

Samspillfasen skal lede frem til en totalentreprisekontrakt, med byggestart i juni neste år. Skolen, som har plass til 540 elever, skal være ferdig i januar 2024.  

Både i planlegging, gjennomføring og drift av skolen er det lagt inn flere ambisiøse bærekraftige løsninger og bruk av digitale verktøy. 

Skolen skal sertifiseres i henhold til Breeam Nor Excellent. I driften skal energi­behovet minimum oppfylle kravet til "nesten" nullenergi­bygg (nNEB). Det betyr blant annet at skolen blir planlagt med solcelleanlegg.  

Maskinene og øvrig utstyr på byggeplassen vil ha løsninger i retning av "utslippsfri byggeplass", som er strengere krav enn til fossilfrie byggeplasser. I forhold til et standard referanseprosjekt vil reduksjonen av klimagasser for energi og materialer i byggefasen være på minimum 40 prosent. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Mitt Anbud