NYHETER

Bygger prosjektavdeling stein for stein

NYHETER - Vi har offensive planer. På sikt er målsettingen å bli en konkurransedyktig aktør i prosjektmarkedet, sier daglig leder Petter Kleve i Storm Elektro i Oslo.
fredag 5 april 2019
VARMESTYRING. Jan-André Tærud i
Storm Elektro stiller inn styringen av
oppvarmingen av Samfunnshus vest
på Røa i Oslo.
©Fotograf John Petter Reinertsen

Elinstallatøren har røtter tilbake til 1926, med etableringen av familiebedriften Erling Storm AS. Storhetstiden var på 1980-tallet. Da var de den største familieeide elinstallatørbedriften i Oslo, med 250 ansatte. Storhetstiden varte til inn på 1990-tallet. Deretter fulgte et tiår med ulike eierskap og konstellasjoner, inntil Storm Elektro ble etablert på nytt i 2003.

Ny start, samme kultur
- Eierne som nystartet Storm Elektro i 2003 hadde bakgrunn i det opprinnelige selskapet. Tredje generasjon Storm var blant dem. Det betyr at den gamle bedriftskulturen sitter godt i veggene på kontoret vårt på Ryen i Oslo, forteller Kleve.

Siden nyetableringen i 2003 har selskapet, som i dag har 26 ansatte, satset på servicemarkedet. Frem til nylig hadde Storm Elektro en avdeling i Oslo og en i Follo. Spesielt Follo-avdelingen har vokst rask. De leverer alt fra ladestasjoner til elbiler til automatisering, sikkerhetssystemer og nett.

- Vi har mange trofaste kunder som har fulgt oss gjennom lang tid. Den siste tiden har det vært så stor pågang at vi har gjort tilpasninger i organiseringen, sier Kleve.

- For å bedre samhandlingen og styrke bedriftskulturen er Oslo- og Follo-avdelingen samlet på Ryen i Oslo. Det er omtent midt i byen. Med økende pågang har vi en langsiktig målsetting om å bygge bedriften opp til å bli en betydelig og konkurransedyktig aktør i prosjektmarkedet. Vi skal bygge oss opp igjen til tidligere storhet. Samtidig skal vi ivareta det gode kundegrunnlaget vi har på serviceelektro. Delmålet for de neste tre-fire årene er å komme opp i 50-60 ansatte. Vi skal bli totalleverandør av elektrotjenester.

Satser på lærlinger
- Hvordan skal dere rekruttere nye montører?

- Det skal vi først og fremst gjøre gjennom inntak av lærlinger. For tiden har vi fem. Tre nye kommer i august. Det er en stor fordel å satse på ansatte som er opplært i vår egen bedriftskultur. Vi skal også styrke satsingen på interne opplærings­ressurser, det vi kaller ”Stormskolen”. Gjennom dette systemet skal vi følge opp lærlingene.

- Dessuten har vi et opplegg for montørene, blant annet med lovpålagte kurs. Vi oppfordrer de ansatte til å ta fagskole eller annen videreutdanning. Kompetansepåbygging blir aldri feil.

Tilbake til røttene
Bjørnar Rendalsvik skal lede og bygge opp den nye prosjekt­avdelingen i Storm Elektro. Han startet i avdelingslederjobben 1. januar i år.

Som ansatt på 1990-tallet er ikke ­Rendalsvik ukjent med selskapet. Selv om han ser frem til å ta fatt på de større prosjektene, understreker han at det blir på litt lengre sikt.

- Hvor raskt tåler dere å vokse?

- Avdelingen bør kunne vokse med fire-fem ansatte i året. Dette skal skje i trygge rammer. Det viktigste er å sørge for at de ansatte har en trygg og god arbeidsplass. Derfor starter vi med små prosjekter.

- På lengre sikt mener vi ingen prosjekter er for store for oss. Når vi kommer så langt kan vi nok på ett og annet prosjekt utfordre de største konkurrentene.

- Selv om de store prosjektene kanskje ikke gir samme timepris som serviceelektro, gir de stabilitet og forutsigbarhet. Det er godt å vite at det er arbeid til alle ansatte over lengre perioder.

Opptatt av å bygge kompetanse
- Store prosjekter krever eksempelvis BIM-kompetanse. Hvordan skal dere håndtere dette?

- BIM-kompetanse er en del av å være totalleverandør på elektrotekniske installa­sjoner. Dette skal vi levere. Jeg har mye BIM-erfaring fra prosjektene jeg har arbeidet med de siste årene. På ett av dem brukte vi seks måneder på å bygge en komplett 3D-modell, slik at brukerne kunne gå gjennom bygget virtuelt før bygge- og installasjonsarbeidet startet.

- BIM-kompetansen skal vi bygge opp internt. Grunnlaget er på plass. Både jeg og elinstallatøren vår har BIM-kompetanse. Dessuten har vi en ansatt som tar slik utdanning ved fagskolen. Vi skal også ha CAD-operatører i eget hus. Ikke alle elinstallatører er like fremoverlent når det gjelder BIM. Storm Elektro skal være det. Vi er også åpne for å sertifisere oss på nye områder. 

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden