Byggetiden kan halveres

NYHETER Sintef-forskere mener at norske byggeprosjekter kan gjennomføres på halve tiden, skriver gemini.no.
onsdag 24 april 2019
Prosjektet SpeedUp har gjennom flere
caser vist at norske byggeprosesser kan
gjennomføres mye raskere. 
Foto: Laila Sandvold Macdonald

Forskningsprosjektet SpeedUp, som startet i 2014, har sett på metoder for å redusere gjennomføringstiden i bygg- og anleggsprosjekter. Med flere caser over hele landet er det dokumnetert at kortere gjennomføringstid er mulig.  
Det ikke er noe problem å halvere tiden på de fleste prosjektene.

Forskerne, som mener det kommer an på viljen til å gjøre noe med problemet, etterlyser flere og bedre insentiver for å effektivisere plan- og byggefasen. Dagens kontrakter varsler bøter ved for sen levering. Det gis ikke tilsvarende premiering for å levere raskere.

Også når det gjelder koordinering og finansiering er det forbedringspotensial.
Ifølge forskerne består en del av oppskriften i å sette av nok penger og folk. Dessuten må aktørene ta med seg læring fra det ene prosjektet til det neste.
Forskere produserte mer enn 50 publikasjoner om temaet før prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet.

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden