Byttet egenutviklet verktøy med Eldata Proff

NYHETER - Vi har byttet vårt egen­utviklete kalkyleverktøy som vi har brukt de siste tjue årene med Eldata Proff, sier fagansvarlig Oddleif Ellingsen i Caverion Trondheim.
fredag 31 mai 2019
DRØYT 2 000 BRUKERE. Alt fra små og
mellomstore bedrifter til store konsern
bruker Eldata til å kalkulere anbud.
Programmet har drøyt 2 000 brukere

- I mai i fjor fikk vi på plass 120 lisenser på landsbasis. 110 av disse er tatt i bruk. Mange ansatte er kurset, både gjennom bedriftsinterne og sentrale kurs.

Caverion har rundt 2 500 ansatte i Norge, med en omsetning på drøyt 3,6 milliarder kroner.

- Hovedårsaken til overgangen til Eldata Proff er først og fremst at det er veldig ressurskrevende å utvikle og vedlikeholde vårt eget verktøy. Vi tenkte også på at Caverion er en stor aktør i Nelfo. Dessuten må vi være sikre på at vi alltid opererer med riktige tariffer på arbeidstid, og at innkjøpsprisene på materiell kan implementeres sømløst. Eldata Proff oppfyller dette.

- Kan dere gjøre alle kalkulasjoner med programmet, uten tilleggsverktøy?

- Siden Eldata Proff kalkulerer med dekningsbidrag kan vi ikke gjøre dette med den eksisterende versjonen. Store selskaper som Caverion kan ikke regne på tilbud basert på dekningsbidrag. Vi må utføre en fullkostkalkulasjon. Det betyr at vi må vi ta tallene for timer og materiell over i et annet system etter at de er lagt inn og summert i Eldata. Caverion bidrar gjerne til å videreutvikle Eldata Proff, slik at brukeren kan velge mellom deknings­bidrag og fullkostkalkulasjon.

Videreutvikling
- Dessuten ønsker vi et nytt åpningsbilde der vi kommer direkte inn på egne prosjekter, slik det er i Febdok. Med dagens versjon må vi lete oss frem blant ganske mange prosjekter.

- Som et tverrfaglig selskap som også opererer over landegrenser, kunne vi tenkt oss et verktøy som kunne brukes over landegrensene i Norden, med tverrfaglig kalkulering. Vi bidrar svært gjerne til å videreutvikle Eldata Proff, gjerne helt ned på detaljnivå.

Drøyt 2 000 brukere
Produktsjef Glenn Rémi Sundbakken i Nelfo forteller at Eldata i fjor fikk mer enn 130 nye brukere.

- Alt fra små og mellomstore bedrifter til store konsern bruker Eldata Proff, som er en samlebetegnelse på Eldata tilbud og Eldata anbud. Programmet har mer enn 2 000 brukere. Blant de store brukerne er Caverion, Bravida, GK og Sønnico. Bravida og Caverion har henholdsvis 160 og 120 brukere av Eldata proff. Stadig flere eksisterende brukere velger å oppdatere fra Eldata tilbud til Eldata proff.

- Også elinstallatører som utfører service­oppdrag kan ha god nytte av Eldata. Med dette verktøyet kan de raskt og enkelt gi pristilbud på større serviceoppdrag, eksempelvis rehabilitering av bad.

Sundbakken påpeker at versjon 10 av Eldata, som ble lansert for snart ett år siden, har mange nye funksjoner.

- Blant annet er det mulig å se resultater og konsekvenser i kalkylen etter hvert som tariffverdier og varer blir lagt inn. Brukeren ser hvordan prosjektet slår ut i lønnsomhet, timebruk, kundepris og andre nøkkeltall. Det er også lagt inn funksjoner for å sammenligne prisene fra leverandørene og grossistene elinstallatøren har avtaler med. Varepriser og rabatter kan legges inn for automatisk og kontinuerlig overvåking i Eldata anbud.

- Dessuten har vi laget en ny, felles rapportgenerator for Eldata tilbud og Eldata anbud, med bedre oversikt over interne nøkkeltall og kundeutskrifter. Rapporten kan tas ut i formater som eksempelvis Word, Excel og Pdf.

Høy kursaktivitet
Sundbakken fastslår at kursaktiviteten rundt Eldata speiler veksten i antall brukere.

- Siden januar i år har vi gjennomført fem todagerskurs, både åpne og bedriftsinterne. Her har det vært nesten 80 deltakere. Like mange kurs er planlag frem til juni i år. Caverion er blant dem som kjører bedriftsinterne kalkylekurs over hele landet for sine nye brukere.

- Nelfoskolen planlegger nye kurs etter sommerferien og utover høsten i år. Mange tar også kurs i ledelse, prosjektledelse og økonomi knyttet opp mot kalkylearbeidet.

Kan spare mye
- Det lønner seg å bruke Eldata. Jeg har testet verktøyet på et tenkt prosjekt. Ved å bruke noen sekunder på å finne de billigste leverandørene sparte jeg betydelige beløp. I dagens tøffe marked er det viktig å ha kontroll på nøkkeltall og tidsbruk.

- Etter 33 år er Eldata godt innarbeidet i markedet. Jeg anbefaler alle som ikke har oppgradert til Eldata proff å gjøre det. Det gir full kontroll over alt fra tids- og materiellbruk til kostnader og fortjeneste.

- Av hensyn til videreutvikling av verktøyet arbeider vi for tiden med en del omkoding. Det betyr at det ikke blir gjort store endringer i den eksisterende versjonen med det første. Neste versjon vil likevel inneholde noen mindre forbedringer basert på innspill fra brukerne. 

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden