NYHETER

CO2-fangst med strøm fra solcelleøyer

NYHETER Norske og sveitsiske forskere vil gjøre CO2-fangst fra sjøvann for å produsere metanol, som skal erstatte fossile drivstoff.
torsdag 4 juli 2019
Solcelleøyene har en sentral rolle i
metanolproduksjonen forskerne ser for
seg til havs.
 Illustrasjon: Kasper Pindsle, pinkas.no

Klynger av flytende solcelleøyer skal produsere energien som trengs til produksjonsskipene, skriver gemini.no.

Metanolen blir produsert gjennom en kjemisk resirkuleringsprosess der energien fra solcellene blir brukt til å separere CO2 fra sjøvannet og til elektrolysen av vann, som gir hydrogen.

Forskerne har valgt metanol fordi gassen er relativt enkel og billig å produsere, og lett å distribuere. Den kan også brukes direkte i dagens gassturbiner og i modifiserte bilmotorer og brenselsceller. Selv om CO2-utslippet fra metanol er høyere enn fra fossile drivstoff, mener forskerne at ideen vil gi en betydelig gevinst. Det forklarer de med at om de klarer å hente CO2 fra sjøvann, vil havet etter hvert absorbere mer av gassen fra atmosfæren.
Forskerne påpeker også at CO2-fangst fra sjøvann både er enklere og billigere enn å hente CO2 fra atmosfæren. Samtidig er det bedre plass på havet til å plassere solcelleøyene.

Det er ikke små ”øyer” det er snakk om. Hver klynge skal bestå av 70 solcelleøyer, hver med en diameter på 100 meter. Havområder ved ekvator i Sør-Amerika, Sørøst-Asia og Australia blir pekt ut som best egnet for et slikt prosjekt. I norske farvann er solinnstrålingen mindre, og været for tøft.

Det er NTNU som har deltatt i prosjektet fra norsk side. Fagmiljøene innen marin teknikk, prosessteknologi og materialteknologi har bidratt.
 

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden