Digital ID gir kontroll over strømmen

NYHETER DNV GL er i gang med et innledende prosjekt om digitalisering av kraftmarkedet. Prosjektet er en del av DIGIN, energibransjen sitt eget digitaliseringsinitiativ.
fredag 19 mars 2021

Med et felles system der alle elementer og funksjoner får en unik ID, kan bransjen drive mer fleksibelt, effektivt og kostnadsbesparende. 

- Digitaliseringspotensialet er enormt. Det er snakk om mange aktører som sammen skal finne gode, standardiserte løsninger som støtter fremtidens behov. Her kan norsk kraftsektor ta en global lederrolle, sier Christopher Wiig, forretningsdirektør for digitalisering av energibransjen i DNV GL. 

- Økt digitalisering vil gjøre kraftsystemet og aktørene bedre rustet til å takle større datamengder og et økende behov for samhandling og sanntidskoordinering mellom nettselskaper, operatører og myndigheter. Bransjen får et system som gjør det enklere å integrere fornybare energikilder og få bedre kobling med andre markeder utenfor Norge.  

DIGIN-leder Lars Berthinussen fastslår at markedet og systemene krever mer interaksjon, med stadig større datamengder som må utveksles.  

- En unik ID på sentrale elementer i kraftsystemet vil gi bedre kvalitet på dataene. Det blir enklere å sammenstille ulike data, som gir grundigere analyser og bedre innsikt. 

Downlight
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar