NYHETER

Digitaliserer mersalget

NYHETER - Alt for ofte velger hus­kjøpere standardløsninger fra boligleverandøren. Her er det ingen oppgradering av det elektriske anlegget. Dette skal vi endre med Elplan, sier daglig leder Kenneth Melzer i Sterkstrøm i Oslo.
fredag 23 november 2018
DIGITALISERT SALG. Sammen med
Uppercase har Sterkstrøm utviklet en
digital salgsløsning som skal øke mer-
salget for elinstallatørene

- Løsningen, som gjør det lettere for boligkjøperne å oppgradere det elektriske anlegget, har vi utviklet sammen med digitalbyrået Uppercase. Fra sofakroken kan boligkjøpere velge produkter de ønsker med mobiltelefon, Ipad eller pc. Nå starter vi salgs- og markedsføringen av systemet.

- Vi har brukt Elplan med svært bra resultat. Mersalget har økt betydelig. Dette er blitt et standardverktøy i vårt salgsarbeid. Her har elinstallatører over hele landet mye å hente.

- Med Elpan skal vi også digitalisere salget mot sluttkundene, spesielt yngre som er vant til å orientere seg og kommunisere på internett. Her må elinstallatørene henge seg på. Istedenfor å ringe til en bedrift er det mange som heller bruker nettet, der de forventer både å sette sammen løsninger og få prisen med en gang. Elplan er et slikt verktøy.

Lite tilvalgssalg
- Sterkstrøm har spesialisert seg på elektroinstallasjoner i eneboliger og leiligheter. Dette har vi drevet på med i mer enn 50 år, sier Melzer, som opplyser at selskapet har 18 ansatte. Vi har blant annet samarbeidet med Block Watne siden 1967.

- Vi opplever at fysiske hindringer som å komme inn på et tilvalgsmøte kan ødelegge for tilvalgssalget. På byggemøter kan det også være vanskelig å få kontakt med kjøperne, som ofte er stresset fordi de må bestemme seg for løsninger på kort tid. Vår erfaring er at dette ikke alltid er den beste måten å informere om våre produkter og løsninger på.

- Dette er bakgrunnen for utviklingen av Elplan. Potensialet for mersalg er stort. Problemet er å finne måten å gjøre det på. Med vår løsning kan boligeiere stresse ned og velge løsninger fra sofakroken.

- Vi har også etablert selskapet Boligtilvalg, som skal drive med utvikling og salg og markedsføring av Elplan. Dette eier vi og Uppercase 50 prosent av hver. Det er et stort potensial for løsninger som Elplan. Programmet vil øke mersalget for elinstallatørene.

Oversikt
Morten Jakobsen, som er pro­sjektansvarlig for Elpan i Sterkstrøm, forteller at boligkjøperne logger seg inn på Elplan fra hjemmesiden.

- Her finner de blant annet tegninger på huset sitt, som gjøres interaktiv for boligkjøperne. På hustegningene kan de eksempelvis selv plassere ønsket materiell. Programmet vil alltid følge gjeldende forskrifter.

- Boligkjøperne kan enten velge pakker, eller gjøre personlige endringer på alle rom i boligen. Underveis viser Elplan automatisk alle endringer som er gjort, og beregner fortløpende hva oppgradering­ene koster. Når de er ferdige får prosjekterende beskjed, som kontrollsjekker valgene som er tatt.

Videreutvikling
Daglig leder Tom Bang i Boligtilvalg opplyser at utviklingen av Elplan har tatt ett drøyt år.

- Vi har en prosjektgruppe med ansatte både fra Sterkstrøm og Uppercase. Dette fungerer meget bra. I tillegg til Sterkstrøm har vi tre pilotbedrifter, som bidrar med nyttige tilbakemeldinger om bruken av programmet.

- Etter hvert som vi får tilbakemelding fra brukerne, skal vi videreutvikle det. Dette er en viktig del av satsingen, sier Bang, som opplyser at de også har søkt Skattefunn om tilskudd til prosjektet.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga