Digitaliserer normene

NYHETER - Om noen få måneder kan papirutgavene av NEK 399 og NEK 400 kastes. Fremtidens normverk er digitalt, fastslår adm. direktør Leif T. Aanensen i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).
tirsdag 23 april 2019
Søkbare NORMER. Nelfo tilbyr digitale
utgaver av NEK 399 og NEK 400

- Brukerne trenger en mer moderne løsning. De må slippe å bla i papir. Det er nok forventet at de kan lese normene på nettbrett og mobil. Nelfo tilbyr dette til bransjeaktørene. Det gir både økt tilgjengelighet, fleksibilitet og bedre søkbarhet. Nelfo har infrastrukturen for dette.

- Målsettingen er å digitalisere hele normporteføljen vår. Vi starter med det brukerne ønsker mest. I første omgang har Nelfo digitalisert NEK 399 og NEK 400.

Forenkling i hverdagen
- Med digitale utgaver av normene får Nelfo-medlemmene en helt annen fleksibilitet enn med papirutgaven. Normteksten kan integreres med andre tjenester, eksempelvis FAQ-sidene til NEK. Ofte har veldig mange de samme spørsmålene om hvordan normene skal tolkes. I den digitale utgaven er det enkelt å koble funksjonalitet. Dessuten er det mulig å kombinere normteksten med opplæringsvideoer. Mange vil også gjøre egne notater og markere tekst. Det kan gjøres i den digitale versjonen, som også har lagringsmuligheter.

- Kan normteksten kobles opp mot ­digitalverktøyene til Nelfo?

- Det er et viktig prinsipp at så lenge verktøyene finnes på nett, bør også standardene være der. Alle verktøyene er basert på normene. På litt lengre sikt er det mulig å koble verktøyene mot normen. Vi skal opprette en brukergruppe som kan gi tilbakemeldinger med tanke på videreutviklingen av den digitale løsningen.

- Vil papirutgaven av normene forsvinne med de digitale utgavene?

- Markedet bestemmer hvor lenge vi skal trykke. Vi fortsetter så lenge brukerne ønsker det. Jeg tror at når de har prøvd den digitale utgaven, går de neppe tilbake til papir.

Elegant søk
Forlagssjef Arne Øgård i Elforlaget sier at digitaliseringen vil gi en helt annen tilgang for brukerne.

- Selv om NEK 399 og NEK 400 finnes i pdf-utgaver, gir ikke dette samme fleksibilitet. Det blir veldig greit å få normene inn i elbok.no, der vi kan fulldigitalisere alle bøker. Det blir elegant å søke i NEK 400.

- Nettutgaven av Normguiden ble lansert for en uke siden. Den inneholder en ferdig tolkning av normene. Brukerne får automatiske oppslag i Normguiden og andre håndbøker eller lærebøker de har kjøpt tilgang til. Vår løsning tillater søkbarhet i og mellom de ulike bøkene, som kan brukes på alle plattformer.

- En annen stor fordel med denne løsningen er at det eksempelvis er mulig å legge inn film, animasjon og simuleringer.

Tror på raskere tempo
- Er markedet i ferd med å bli fulldigitalisert?

- I 2018 utgjorde de digitale lærebøkene for første gang mer enn halvparten av salget. At det har løsnet mye merker vi også på henvendelsene fra skolene.

- I den andre delen av markedet er Montørhåndboka et viktig produkt. Den selger vi mest av på papir. Selv om det nok fortsatt vil ta noe tid før brukerne legger papiret helt vekk, tror vi en digital utgave vil tiltrekke mange.

- Vi tilbyr også en offlineløsning av de digitale bøkene, som brukerne har ønsket en stund. I perioder er de på steder uten nettdekning.

- Målsettingen til Nelfo er å digitalisere alt av håndbøker, lærebøker, fagbøker osv. Etter å ha holdt på med digitalisering i mange år, har vi sett at omstillingen tar tid. Med alt som blir digitalisert, tror jeg utviklingen vil gå raskere. Med tanke på at montørene bruker mobil eller nettbrett til å dokumentere, er det nok et krav fra denne gruppen om å få ta disse løsningene i bruk.

- I enda noen år blir det et parallelløp mellom digitalt og papir. Selv om jeg ikke vil spå fulldigitalisering om tre år, er det kun et spørsmål om tid. Endringene vil gå stadig raskere.
 

Ladeboks
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Armaturer LEDVANCE
ANNONSE
Meld deg på Eliaden