NYHETER

Digitalt verktøy gir bedre oversikt

NYHETER Statsbygg har tatt i bruk et nytt, digitalt verktøy for å gjøre den hektiske sluttfasen av byggeprosjektene mer oversiktlig.
mandag 11 september 2017
Det nye nasjonalmuseet (bildet) og
Campus Ås er pilotprosjekt for det nye
digitale verktøyet. Foto: Mir AS/Statsbygg

Når feil og mangler på tekniske anlegg og systemer blir oppdaget for sent, fører det til en stresset og hektisk innspurt for både entreprenør og byggherre. Dette gjør det også vanskelig å få til en ryddig overlevering til dem som skal bruke bygget.

- Vi arbeider systematisk med å levere bygg som fungerer fra den dagen de blir overlevert. Den digitale løsningen gjør dette lettere for både byggherre og entreprenør, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Olje- og gassbransjen har gode erfaringer med systemet ”Pims”, som registrerer, klassifiserer og følger opp feil og mangler før overlevering til eieren. Det er en versjon tilpasset bygge- og eiendomsnæringen Statsbygg har tatt i bruk.

Sandberg er glad for å kunne overføre kompetanse fra oljeindustrien med digitale verktøy.

- Dette vil bidra til å forme bygge- og eigedomsnæringen. Dagens byggeprosjekter er blitt så omfattende at det kan være vanskelig å holde oversikten i sluttfasen av prosjektet.

Verktøyet er allerede tatt i bruk ved det nye nasjonalmuseumet i Oslo og Campus Ås. Etter hvert skal det brukes i alle Statsbyggs byggeprosjekter.

Partnere
Partnerlogo
Stanse fabrikken
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga