NYHETER

Distribusjonssentral satser på batterilagring

NYHETER Rema 1000 sitt nye Enova-støttede lager, ­logistikk- og kontorbygg i Sandnes på 26 000 m2 skal mellomlagre overskuddskraft fra solceller på taket i en batteribank og et væskebasert energilager.
torsdag 29 november 2018
Rema sin distribusjonssentral i Sandnes har blant annet solkraftverk og to typer energilagring, både batteri og termisk. Foto: REMA 1000

Nybygget får også prognosestyring for energiforbruket med hjelp av værdata.

Her skal ABB levere en batterilagringsløsning med batteribank, kontrollskap og energilagringskonverter. Effekten er 200 kilowatt (kW), mens kapasiteten er 460 kilowattimer (kWh). Dette er nok til drifte rundt 500 store kjøleskap i 24 timer.

- Det nye bygget er en milepæl på veien mot lavutslippssamfunnet. Energiløsningene sørger for at fornybar solkraft kan utnyttes maksimalt, hele døgnet året rundt, sier adm. direktør Steffen Waal i ABB i Norge.

- Våre batterilagringsløsninger brukes blant annet til å integrere ny, fornybar energi som sol- og vindkraft, til økt nettstabilitet, bedre forsyningssikkerhet, håndtering av effekttopper og innkjøp av elektrisk kraft når effekttariffen er lavest.

Enova definerer bygget som et passivhus. Slike bygninger har et energiforbruk på rundt en firedel av konvensjonelle løsninger, som er 75 prosent under normalen. Distribusjonssenteret har et solkraftverk på taket med installert effekt på 1 megawatt (MW). Forventet årlig produksjon er rundt 1 gigawattimer (GWh). Overskuddsenergien fra solcellene lagres i batteribanken.

Når batteriene i energilageret er fulladet, konverteres ytterligere overskuddsenergi fra solcellene til kjøleenergi som lagres i en vanntank på 300 000 liter. Tanken kan lagre halvannen megawattimer (MWh) termisk energi, altså rundt tre ganger kapasiteten til batteribanken. Om natten, eller når solcellene ikke produserer nok kraft, benyttes lagret energi fra vanntanken og batteribanken.

Prognosestyring
På vinteren blir bygget varmet av overskuddsvarme fra kjøle- og fryseanlegget. Eventuell overskuddsvarme konverteres og lagres i den nevnte vanntanken, som da fungerer som varmtvannstank.

Et overordnet styringssystem sørger for optimal bruk av energiressursene. Det omfatter prognosestyring av forventet energibruk, blant annet basert på værdata fra yr.no, en lokal værstasjon og sensorer i bygget.

Ifølge Enova er bygget et forbilde som setter en ny standard på prognosestyring av klimaanlegg, lagerautomatisering, utnyttelse av overskuddsvarme og bruk av ny solcelleteknologi.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga