NYHETER

EFO i hundre

NYHETER Elektrisiteten og elektrobransjen var fortsatt i sin barndom da Elektroforeningen (EFO) ble etablert i 1918.
fredag 21 desember 2018
Visjonen til EFO er å gjøre Norge til
verdens første helelektriske samfunn.
Bildet er fra standen på årets Eliade. 
Foto: EFO

Nå har foreningen startet på sitt andre hundreår, med visjon om å gjøre Norge til verdens første helelektriske samfunn.
- Våre 140 medlemsbedrifter har aktivitet i alle fylkene i Norge. De kan levere alt fra stikkontakter og lyspærer til avanserte landstrømanlegg, sjøkabler og fremtidens distribuerte energiløsninger. Mange av medlemsbedriftene har også en stor eksportandel. Samlet omsetter de for mer enn 50 milliarder kroner i året.
Elektrisk fremtid
- I jubileumsåret er vi og våre medlemmer mer aktuelle enn noen gang. Elektrifisering er pekt ut som det viktigste tiltaket for å redusere klimautslipp og gjennomføre det grønne skiftet.
- Målsettingen til EFO er å bidra til at alt som kan elektrifiseres, blir elektrifisert. Vi setter søkelyset på det som skal til for å oppfylle visjonen om Norge som verdens første helelektriske samfunn. Her er det store muligheter og utfordringer. Visjonen blir godt mottatt av de fleste miljøene, inkludert politikere. Det skyldes nok at elektrifisering er en viktig del av klimaløsningen. Samtidig åpner det for lokal verdiskaping i Norge, med eksportpotensial. Norge er ledende på infrastruktur for elektrisk mobilitet. Dessuten er vi langt fremme på elektrifisering av kysttrafikk, skip og industri. Vi gleder oss til å bidra til å videreutvikle dette. Det vil gi både nye arbeidsplasser og eksportnæringer.

Digitalisering
- Digitalisering av byggebransjen er et annet viktig område. I Norge er det et  godt samspill mellom næringer og bransjeaktører. De tre bransjedatabasene EFObasen, NRFbasen og NOBB gir til sammen all produktinformasjon som er nødvendig for å digitalisere byggebransjen. EFO er godt forberedt for å bidra i utrullingen av det digitale bransjeveikartet.
- Vi er også involvert i B-Link, Boligmappa og Circular Norway. Det sistnevnte initiativet er sentralt for tilrettelegging for sirkulærøkonomi gjennom digitalisering.

- De første 100 årene har vi kommet drøyt halvveis i elektrifiseringen. Vi skal ikke bruke like mange år på å ta ut resten av potensialet. Her er klimakampen, digitalisering og høy innovasjonstakt hos våre medlemmer en god drahjelp.

Malmbergs
Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden