Eldistribusjon i TN-nett

NYHETER - Acti 9 iC40 er et modulært nettilkoblet system for elektrisk distribusjon i TN-nett, som er mer effektivt, sikkert og optimalisert for tavlebygging, installasjon og vedlikehold. Løsningen, som er basert på EcoStruxure IoT-teknologi, omfatter automatsikringer, jordfeilautomater og samleskinner på inntil 40 A, sier Odd Arvid Kleven, Offer Manager i Schneider Electric Norge.
mandag 15 februar 2021
Acti 9 iC40 er en ny løsning for elektrisk
'distribusjon i TN-nett 

- Komponenter som vertikale distribusjonsblokker gir kortere monteringstid. Det er også enklere og billigere å oppgradere eksisterende tavler.  

- Feilutløsingsindikatoren VisiTrip sørger for rask service, mens funksjonen VisiSafe forsikrer vedlikeholdspersonell om at kursen er utkoblet. Rask og enkel identifisering av utkoblet utstyr bidrar til raskere igangkjøring. 

- EcoStruxure-teknologien tilbyr analyser og tjenester som gir oversikt og kontroll. De trådløse PowerTag-sensorene overvåker energiforbruket i sanntid, slik at operatørene kan overvåke driften.   

- Programvaren EcoStruxure Facility Expert sørger for varsler på mobil og pc, sier Kleven, som fremhever at Acti 9 iC40 er femte generasjon av Schneider Electric sine modulbaserte eldistribusjonssystemer. 

- Løsningen erstatter iDPN-serien. 

 

Downlight
Partnere
Elektro importören
Schneider Partnere
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar