NYHETER

Elektrifiserer ­fergetrafikken

NYHETER Enova har gitt Troms fylkeskommune tilsagn om nærmere 81 millioner kroner til infrastruktur for å lade fergene ved kai.
fredag 9 november 2018
Lyngseidet–Olderdalen er et av ferge-
sambandene Troms fylkeskommune
planlegger å elektrifisere. 
Foto: Troms fylkeskommune

På vegne av fylkeskommunen har DNVGL kartlagt de seks største fergesambandene i Troms med tanke på elektrifisering. Med midlene fylkeskommunen har planlagt å bruke, kan ikke sambandene Storstein–Nikkeby–Lauksundskaret og Stangnes–Sørrollnes prioriteres på grunn av høy kostnad. Ved de fleste anløpene er det ikke nok kapasitet i strømnettet. Derfor forventes det store kostnader til nettoppgradering eller batteribank på land.

- For å bygge dette markedet i retning lavutslippssamfunnet, er det viktig med tydelige signaler fra myndigheter og oppdragsgivere om at elektrifisering er veien å gå. Derfor er vi glade for at Troms fylkeskommune tar grep, sier markeds- og utviklingsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Elektrifisering av disse sambandene gir en reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende rundt 3 400 biler.

- Tildelingen gjør det mulig for oss å legge om til elektriske ferger på noen av ferjestrekningene, sier Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune.

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden
ANNONSE
God sommer